Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED) Genel Merkezi Meşrutiyet Caddesi Hatay Sokak No: 5/ 10 Kızılay- ANKARA
(312) 419 03 98 bilgi@muzed.org.tr

ÖDENTİ BORCUMU NASIL ÖDEYEBİLİRİM?

Sevgili MÜZED Üyesi,

Müzik Eğitimcileri Derneğimizin amaçları doğrultusunda etkili, başarılı bir biçimde yaşamını sürdürebilmesi ve gelişebilmesi üye ödentilerinin zamanında, düzenli olarak ödenmesiyle olanaklıdır. MÜZED, üye kitlesine güvenmekte, onlardan güç almakta; yabancı ülkelerin kitle örgütlerimizi kendi yörüngesine sokmak için uygulamaya koyduğu, bağımsızlığımızı ve ulusal onurumuzu zedeleyen “proje” adı altındaki sözde yardımlarını reddetmektedir.

Örgütlü olmanın en önemli gereklerinden birinin ödentisini ödemek olduğunun bilincinde ve duyarlılığında olan değerli üyelerimizden derneğimizin 0312.419 03 98 numaralı telefonundan veya bilgi@muzed.org.tr ve muzediletisim@gmail.com e-posta adreslerinden sorarak ödenti borçlarını öğrenip kapatmalarını bekliyoruz.

Derneğimizin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kızılay Şubesindeki 3668994 5001 numaralı hesabı (Şube kodu: 1133 Kızılay/ANKARA) (IBAN NO: TR760001001133036689945001)bulunmaktadır. Ödenti borcunuzu bu hesaplardan birine veya Ankara’da iseniz dernek saymanına, sayman yardımcısına elden teslim edebilirsiniz. Duyarlılığınız için teşekkür ederiz.

Sevgiyle ve dostlukla.

MÜZED

PROF. MEHMET SALİH ERGAN, ÖĞRENCİLERİNE BABA, ABİ, ARKADAŞ OLMUŞTUR…

Müzik Eğitimcisi Prof. Mehmet Salih Ergan’ı 8 Şubat 2021 günü kaybettik. Mehmet Salih Ergan Öğretmenimiz, 9 Şubat 2021 günü Konya’da son yolculuğuna uğurlandı. Ailesine, tüm sevenlerine ve müzik eğitimcileri topluluğumuza başsağlığı dileriz. Prof. Mehmet Salih Ergan Öğretmenimizi, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi ve MÜZED Üyemiz ÖZER KUTLUK’un yazısıyla anıyoruz. MÜZED

Prof. M. Salih Ergan, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde 1987-1988 Eğitim-Öğretim yılında sınırlı sayıdaki öğretim kadrosu ile eğitim-öğretime başlayan “Müzik Eğitimi Bölümü”nün (sonradan Müzik Eğitimi Anabilim Dalı) ve yeniden yapılanma sürecinde oluşturulan “Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü”nün kurucu-ilk başkanıdır.

Önceleri Bölümün,  sonra da Anabilim Dalı’nın kurumsallaşması sürecinde önemli hizmetlerde bulunmuştur. Öğretim kadrosuna katılan meslektaşlarının akademik çalışmalarına her zaman destek olmuş, bir çoğuna da danışmanlık yapmıştır.

“Salih Hoca”, lisans öğrencilerine de kapısını her zaman açık tutmuş, kütüphanesini onların hizmetine sunmuş, kendi ifadeleriyle, onlara bir baba, bir abi, bir arkadaş olmuştur..

Salih Hoca’mıza rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve müzik eğitimi camiamıza başsağlığı diliyoruz..

ÖZGEÇMİŞİ (Kendi kitabından alınmıştır):

1 Mart 1939’da, çiftçilikle uğraşan Hüseyin Bey’le ev hanımı Fadime Hanım’ın altı evladının üçüncüsü olarak Trabzon’un Yomra ilçesinde doğdu.

Yomra Merkez İlkokulu (1950) ve Kayseri Pazarören İlköğretmen Okulunu (1956) bitirdi. Aynı yıl girdiği Gazi Eğitim Enstitüsü (sonradan Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi) Müzik Bölümü’nden 1959’da mezun oldu.

Müzikle ilgili eğitimini bu okullarda, Nurhan Cangal (1950-1952), Ahmet Kayalıdere ve İhsan Arın (1953-1956), Prof. Eduard Zuckmayer, Ferhunde Erkin, Süleyman Tamer, Bülent Arel ve Peter Waiss (1956-1959) gibi isimlerden faydalanarak tamamladı.

1972 yılına kadar liselerde, 1973-1982 yılları arasında Yüksek İslam Enstitüsünde, 1983’ten 1997’ye kadar da Selçuk Üniversitesi’nde müzik öğretti.

Klâsik Türk Müziği ve Batı Müziğinin teorik meseleleriyle yakından ilgilendi.

Çok sayıda kongre, sempozyum ve panele iştirak etti. Keman ve piyano çalabilmekte, İngilizce bilmekteydi.

Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi iken 1 Mart 2006’da emekliye ayrıldı.

KİTAPLARI:

1) (Müşterek), Meslekî Türk Musıkîsi, YAY-KUR Ders Kitabı, Milli Eğitim Bakanlığı Yayını, ANKARA, 1976;

2) Türkiye Müzik Bibliyografyası, KONYA, 1994;

3) Zübde-i Makale-i İlm-i Musikî, İnceleme-Metin-Dizin, Osmanlıca elyazmasından çeviri, 1988;

4) (Müşterek), Anadolu Türküleri ve Musikî İstikbâlimiz, M. Ragıp Gazimihal’in Osmanlıca eserinden çeviri, İSTANBUL, 2006;

5)  Türkiye Müzik Bibliyografyası, II. Basım Aşamasında, Kültür Bakanlığı, KONYA, 2003.

“Kitabın önsözünden de anlaşılacağı üzere Salih Ergan; Yeni Türk Alfabesi ile basımı yapılan 1929’dan 1993’e kadar sınırlandırılmış müzik kitapları, defter-fasikül halindeki nota tomarları, üniversitelerde yapılan lisansüstü çalışmalar ve müzik bilgileri içeren bazı kitaplar bibliyografik kimliğe tabi tutulmuştur. Bibliyografya; Yazar Adlarına Göre Tam Bibliyografik Kimlik ve Eser Adlarına Göre Sistematik Tasnif olmak üzere iki bölüme ayrılmıştır. Diğer iki bölüm ise Dizinler ve İstatistikler olan çalışma toplam dört bölümden oluşmaktadır. Kitap; araştırmacıların bu gibi çalışmaları daha rahat bulabilmeleri bakımından vurgu ve başlık kelimelerine göre bir nevi sistematik tasnif yapılarak, konu başlıkları altında sadece kitap ve eser adları ayrıca sıralanmıştır. Çalışmada dikkati çeken diğer bir husus isekimlik yazımında imla kurallarından ziyade eser üzerindeki yazım şekli aynen muhafaza edilmiş olmasıdır. Müzik alanında yapılmış en önemli çalışmalardan biri sayılabilecek olan Salih Ergan’ın ‘Türkiye Müzik Bibliyografyası Kitaplar-Notalar (1929-1993)’ adlı çalışması, konu ile ilgili müzik araştırmacıları için önemli bir kaynak niteliği taşımaktadır.

Mehmet Salih Ergan, “Türkiye Müzik Bibliyografyası: 1929-1993”, Konya, 1994”

https://acikerisim.aku.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11630/4342/Devlet%20Konservatuvar%C4%B1%20%C3%87i%C4%9Fdem%20Balo%C4%9Flu%20Y%C3%BCksek%20Lisans%20Tezi%20World.pdf?sequence=1&isAllowed=y

MÜZED 22 YAŞINDA, KUTLU OLSUN!

Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED) 5 Şubat 1999’da Ankara’da kuruldu. Cumhuriyetin 75. Yılını kutlama törenleri için Süreyya ÇAĞLAR yönetiminde aşağıdaki Beş bin kişilik koroyu hazırlayan yüzü aşkın müzik öğretmeni dernek kuruluşunda görev aldı.

Müzik Eğitimcileri Derneği’nin amacı: Üyelerinin mesleki, sanatsal, kültürel, ekonomik haklarını korumak, geliştirmek ve bu alanlarda dayanışmasını sağlamak; müzik eğitiminin gelişmesine, Atatürk’ün öngördüğü müzik devriminin tamamlanmasına ve ileri götürülmesine katkıda bulunmaktır.”

MÜZED’de birleşen müzik eğitimcileri ulusal ve uluslararası boyutta 22 yıldır kendi haklarını, müziği, sanatı, vatanı, Cumhuriyeti, Atatürk ilke ve devrimlerini savundu. Kazanımları yaşama geçirdi.

Sevgili Müzik Eğitimcisi,

       Cumhuriyet Dönemi müzik eğitimi birikiminin temsilcisi, yaşatıcısı, 22 yıllık meslek kuruluşun MÜZED’e henüz üye olamamış isen, sensiz bir eksiğiz. www.muzed.org.tr adresindeki internet sitemizi ziyaret ederek, üyelik formumuzu doldurup göndererek MÜZED Ailesine katılabilirsin.

       2020-2021 Eğitim Öğretim Yılının 2. yarısı ve MÜZED’in 22. yılı sevgili meslektaşlarımıza, öğrencilerimize, değerli velilerimize kutlu olsun. Başarı, esenlik dileklerimizle, saygılarımızla.

MÜZED GENEL MERKEZİ

MÜZED 10. OLAĞAN GENEL KURULUMUZ ERTELENMİŞTİR

Sevgili MÜZED Üyeleri,

Aşağıdaki duyurumuzda yer alan ve 1 Aralık 2020 günü yapılacağını duyurduğumuz MÜZED 10.Olağan Genel Kurulu, İçişleri Bakanlığı, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün aşağıda görülen duyurusu uyarınca 2021 Mart Ayına ertelenmiştir. Genel Kurul duyurumuz, yapılacağı tarihten en az 15 gün önce tekrar duyurulacaktır. Değerli üyelerimize saygı ile bildiririz.

Bu vesileyle MÜZED üyesi olmanın sorumluluğu ve duyarlılığıyla derneğimizi yaşatmak ve sağlıklı günlere ulaştırmak ereğiyle sevgili üyelerimizin (varsa) geçmişe yönelik ödenti borçlarını da kapatmalarını bekliyoruz. Ödenti borçları ve bağışlarınız için dernek yöneticilerimizi telefonda aramanızı ya da bilgi@muzed.org.tr, muzediletisim@gmail.com  adreslerinden birine e-posta göndererek bilgi almanızı rica ediyoruz.

MÜZİK EĞİTİMCİLERİ DERNEĞİ (MÜZED) MERKEZ YÖNETİM KURULU 30.11.2020

ÖDENTİ VE BAĞIŞLARINIZ İÇİN MÜZED BANKA HESAP NUMARASI

Ödenti ve bağışlarınızı derneğimizin T.C. Ziraat Bankası Ankara Bakanlıklar Şubesindeki 3668994 5001 numaralı hesabına (Şube kodu: 1133 Bakanlıklar/ANKARA) (IBAN NO: TR760001001133036689945001) yatırabilir ya da dernek saymanına makbuz karşılığı elden teslim edebilirsiniz.

MÜZİK EĞİTİMCİLERİ DERNEĞİ (MÜZED) GENEL MERKEZİ 10. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI 16.11.2020

SEVGİLİ MÜZED ÜYESİ,

Derneğimizin bu yılın Haziran ayında yapılması gereken ancak Kovid 19 salgını nedeniyle T. C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce ertelenen 10. Olağan Genel Kurul Toplantısı 01.12.2020 SALI GÜNÜ MEŞRUTİYET CAD. HATAY SOKAK DOĞANÇAY APT.  NO: 5/10 KIZILAY- ANKARA ADRESİNDEKİ MÜZED GENEL MERKEZİ SALONUNDA SAAT 12:00’DA YAPILACAKTIR.

Ancak KOVİD 19 Salgını devam etmekte olduğu için İLK TOPLANTIDA ÇOĞUNLUK SAĞLANAMADIĞI TAKDİRDE İKİNCİ TOPLANTI 16 OCAK 2021 CUMARTESİ GÜNÜ AYNI YER VE SAATTE YAPILACAKTIR. SALGININ SEYRİNE GÖRE VE DEVLETÇE ALINABİLECEK OLASI KARARLAR, YAPILABİLECEK AÇIKLAMALAR DOĞRULTUSUNDA ÜYELERİMİZE AYRICA BİLGİLENDİRME YAPILACAKTIR.

Değerli üyelerimizin zamanlarını planlamalarını ve toplantıda hazır bulunmalarını bekliyoruz.

Selam, sevgi ve saygılarımızı, başarı dileklerimizi bildirir, Genel Kurul toplantısında hazır bulunmanızı önemle rica ederiz.


GÜNDEM

 1. Açılış, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı
 2. Müzik dinletisi
 3. Divanın oluşumu
 4. Yönetim, denetim ve onur kurulları raporlarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi; ve aklanması
 5. Tahminî bütçenin görüşülmesi ve karara bağlanması
 6. Tüzük değişikliği önerilerinin görüşülmesi ve karara bağlanması
 7. Şube kurulması konusunda merkez yönetim kuruluna yetki verilmesi
 8. Taşınmaz malların alımı-satımı konularında merkez yönetim kuruluna yetki verilmesi
 9. Vakıf girişimi konusunda merkez yönetim kuruluna yetki verilmesi
 10. Yönetim, denetim ve onur kurullarına seçim yapılması
 11. Dilekler ve kapanış


ANA SINIFLARIMIZIN VE İLKOKUL BİRİNCİ SINIFLARIMIZIN YÜZYÜZE EĞİTİM SEVİNCİNİ PAYLAŞIR, YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA BAŞARILAR DİLERİZ.

BUGÜN ANA SINIFLARI VE İLKOKUL BİRİNCİ SINIFLAR İÇİN YÜZYÜZE ÖĞRETİM BAŞLIYOR.
KOVİD 19 ULUSLARARASI SALGININI YENECEĞİMİZ VE TÜM OKULLARIMIZDA YÜZYÜZE ÖZGÜRCE EĞİTİMİN YAPILACAĞI GÜNLERİN UZAK OLMADIĞINA İNANIYORUZ.
BU İNANÇLA BUGÜN YÜZYÜZE EĞİTİM SEVİNCİNİ YAŞAYACAK OLAN SEVGİLİ ÖĞRENCİLERİMİZİN, SEVGİLİ ÖĞRETMEN ARKADAŞLARIMIZIN, DEĞERLİ VELİLERİMİZİN SEVİNCİNİ PAYLAŞIR, YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ HUZURLU BAŞARILI GEÇMESİNİ DİLERİZ.

MÜZED GENEL MERKEZİ

MÜZED İstanbul Çocuk Sanat Atölyeleri