Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED) Genel Merkezi Meşrutiyet Caddesi Hatay Sokak No: 5/ 10 Kızılay- ANKARA
(312) 419 03 98 bilgi@muzed.org.tr

MÜZED BASIN AÇIKLAMASI: İLKOKULDA MÜZİK DERSİNE MÜZİK DAL ÖĞRETMENİ • HER KADEMEDE HAFTADA İKİ SAAT ZORUNLU ORTAK MÜZİK DERSİ • HER OKULA EN AZ BİR MÜZİK DAL ÖĞRETMENİ


02.07.202

Millî Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk, @MevzuatMeb Twitter adresinden 29.06.2020 günü yaptığı açıklamada:

TALİM TERBİYE KURULU HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİ ÇALIŞMASINI TAMAMLADIKTAN SONRA AYRINTILAR BELLİ OLACAK. Şu an için ‘Beden Eğitimi ve Oyun’ ve ‘Bilişim Teknolojileri’ derslerinin İLKOKUL’da da okutulacağını, Branş Öğretmenlerinin gireceğini paylaşabiliriz.” diyor.

“Beden Eğitimi ve Oyun” dersi  MEB Talim ve Terbiye Kurulunun 12.09.2018 tarih ve 123 sayılı kararıyla kabul edilen ve hâlen uygulanmakta olan İlkokul haftalık ders dağılım çizelgesinde zaten vardır ve ilk üç sınıfta haftada beşer saat; dördüncü sınıfta haftada iki saat okutulmaktadır. “Bilişim Teknolojileri ve Yazılım” Dersi ise ortaokul beşinci ve altıncı sınıflarda haftada ikişer saat okutulmaktadır. “Bilişim Teknolojileri” Dersinin ilkokullarda da okutulması ve bu dersle birlikte “Beden Eğitim ve Oyun” derslerine kendi alanlarının dal öğretmenlerinin girmesi düşüncesi bizce de uygundur, yerindedir.

İlkokulların eğitimcilik yönünden en az bu dersler kadar alanda yetişmişlik, uzmanlık gerektiren Müzik derslerinde de Müzik Dal öğretmenlerine görev verilmeli, okulların norm kadroları bu esaslara göre belirlenmelidir.

“4+4+4 Sistemi”nin getirildiği 2012 yılı ve öncesinde MÜZED’in girişimleriyle ilköğretim okullarının 4. ve 5. sınıflarının müzik derslerine müzik dal öğretmenleri girmekteydi. MÜZED’in, ilkokulların 1., 2. ve 3. sınıflarının müzik derslerine müzik öğretmenlerinin girmesi konusunda yaptığı girişimlerde, Bakanlık yetkilileri önerilerimizi incelediklerini, konu üzerinde çalıştıklarını belirtmişlerdi. Ancak 2012 yılında uygulamaya konulan sistemle ilkokulların tümünden Müzik Öğretmenliği norm kadrosu kaldırıldı.

Sınıf öğretmenliği çok önemli, değerli bir alandır. İlkokul öğrencisi için sınıf öğretmeninin taşıdığı önemi hepimiz en azından kendi yaşantımızdan çok iyi biliyoruz. Geçmişte her alanda olduğu gibi Müzik Eğitimi alanında da çok iyi yetişen Köy Enstitüsü ve İlköğretmen Okulu mezunu sınıf öğretmenleri, alanda yeterli sayıda Müzik Dal öğretmeni de bulunmadığı için müzik derslerini öğretim programlarının gereklerine göre başarıyla uygulayabiliyordu.

Ancak, Eğitim Fakültelerinin Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dallarında verilen sanat eğitimi ağırlığı uzun yıllardır yeterli düzeyde olabilmekten çok uzaktır. Müzik Eğitimcileri Derneğimizin tüm uyarılarına rağmen Sınıf Öğretmenliği alanının son Lisans Programında Müzik Öğretimi dersleri, alan eğitimi zorunlu ortak dersleri arasında (sadece yedinci yarıyılda okutulmak üzere) tek yarıyıla düşürüldü. Sınıf öğretmeni adayı dört yılda (sekiz dönemde) sadece tek dönem (üç ay) Müzik Öğretimi dersi alabilmektedir.

Öğrencinin müzik yeteneğinin en yoğun biçimde geliştiği ilkokul çağında müzik öğretimi alanında tek dönemde alınan bilgi, beceri, kazanımın yeterli olmayacağını en başta sevgili sınıf öğretmeni adaylarımız görmektedir.

Önerimiz, ilkokulun bütün sınıflarında haftada iki saate çıkarılacak müzik derslerine müzik dal öğretmeniyle birlikte değerli sınıf öğretmenimizin de girmesidir. Böylece müzik dersinin öğretim programlarında yer alan konular, kazanımlar yaşama geçirilirken diğer derslerin eğitiminde müzikten yararlanmanın örnekleri de birlikte uygulanmış olabilir.

Anayasamızın öngördüğü eğitim hakkına ve 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunununda yer alan Türk Millî Eğitiminin Temel Amaçlarına uygun olarak İlköğretimin ve ortaöğretimin bütün sınıflarında, zorunlu ortak dersler arasında yerini almalıdır.

Her okula en az bir olmak üzere, yeterli sayıda müzik eğitimcisi atanmalıdır.

Programlar, ders kitapları, materyalleri, müzik öğretmenlerinin, üniversitelerimizin ilgili bölümlerinin, Müzik Eğitimcileri Derneğinin katılımıyla günün gereklerine uygun olarak yeniden hazırlanmalıdır.

Fakültelerin İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Lisans Programlarında Müzik Öğretimi dersleri, en az üç yarıyılı kapsayacak biçimde yeniden düzenlenmelidir.

Okullar müzik odalarıyla, çok amaçlı salonlarla, müzik araç, gereçleriyle, çalgılarla donatılmalıdır.

Müzik, sanat dersleri öğrenciye kişilik, özgüven kazandırır. Diğer derslerdeki başarıyı artırır. Müzik derslerinin, yasaların, yönetmeliklerin emrettiği biçimde, hakkıyla uygulandığı okullar şenlenir; öğrenciler, öğretmenler, veliler ve toplum mutlu olur.

Müzik ve sanat dersleriyle ulusal birlik duygusu, işbirliği, dayanışma güçlenir; ülkemiz çağdaş uygarlığın öncüleri arasında yerini alabilir.

Yukarıdaki önerilerimizin tamamı, son olarak 1 Kasım 2019 Müzik Öğretmenliği Günü’nde Ankara Cebeci’de tarihî Musıkî Muallim Mektebi binasında Millî Eğitim Bakanlığınca düzenlenen, Sayın Bakanın ve Temel Eğitim Genel Müdürünün de katıldığı “Kuruluşunun ve Eğitime Başlamasının 95. Yılında Musıkî Muallim Mektebi Çalıştayı”nda dernek yetkililerimiz tarafından dile getirilmiş, ilgililerce not alınmıştır.

Müzik öğretmenleri, eğitimcileri birlik ve dayanışma içindedir; haklarının, görevlerinin bilincindedir; takipçisidir.

Refik SAYDAM Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED) Genel Başkan

MÜZİK EĞİTİMCİLERİ DERNEĞİ (MÜZED) TRT STAJYER SANATÇI ALIMI SINAVLARINDAKİ HUKUKSUZLUĞUN DÜZELTİLMESİ İSTEMİYLE TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAŞVURDU

Basın Açıklaması:

18.08.2015

Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED) Genel Merkezi tarafından, TRT’nin açtığı “Stajyer Sanatçı Alımı” sınavlarında Eğitim Fakültesi Müzik Anabilim Dalı mezunlarına yapılan hukuksuzluğun düzeltilmesi ve henüz sınavlar tamamlanmadan, sınav hakı engellenen adayların tekrar sınava çağrılması için TRT Genel Müdürlüğüne başvuru yapıldı. MÜZED Genel Başkanı Refik Saydam tarafından bugün yapılan başvuruda, şu görüşlere yer verildi:

Tümünü okuyun…

MÜZİK EĞİTİMCİLERİ DERNEĞİ (MÜZED) BASIN AÇIKLAMASI: MUSIKÎ MUALLİM MEKTEBİNİN 90. KURULUŞ YILDÖNÜMÜNDE SANATA VE SANAT EĞİTİMİNE ÖZGÜRLÜK İSTİYORUZ


31.10.2014

Musıkî Muallim Mektebi (Müzik Öğretmen Okulu) bundan tam 90 yıl önce Cumhuriyetimizin kurucusu ve Ulusal Kurtuluş Savaşımızın başkomutanı Atatürk’ün öngörüsüyle, İstiklâl Marşı’mızın bestecisi Osman Zeki Üngör’ün yönetiminde 1 Kasım 1924’te kuruldu. Musıkî Muallim Mektenin kuruluşuna ilişkin karar, aynı yılın Mart ayı başında uygulamaya konulan üç devrim yasasıyla birlikte verilmişti. Cumhuriyetimiz, henüz ilk yılında laiklik ve öğretim birliği devrimiyle birlikte ülkede sanatı ve sanat eğitimini canlandıracak, gerçek anlamda toplumsallaşmayı, kurumsallaşmayı sağlayacak bir sanat öğretim kurumunun kuruluşunu gerçekleştirmişti. Tümünü okuyun…

MÜZED BASIN AÇIKLAMASI: BREZİLYA’DAN ISME 2018 DÜNYA KONFERANSI EV SAHİPLİĞİ KARARINI TÜRKİYE’YE GETİRDİK…

basin_top 8

Müzik eğitimcileri, müzik bilimcileri ve sanatçılarının Dünya çapındaki üst örgütü olan Dünya Müzik Eğitimi Birliği (ISME) tarafından düzenlenen 31. Dünya Müzik Eğitimi Konferansı, Brezilya’nın Porto Alegre Kentinde 20- 25 Temmuz 2014 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Brezilya Konferansında ülkemizi, ISME’nin Türkiye’deki ulusal ortağı   (INA üyesi) olan Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED) temsil etti. Konferansın kapanış oturumunda, daha önce İSME Yönetim Kurulunca yapılan seçim sonucuna göre; 2018 yılında gerçekleştirilecek 33. ISME Dünya Konferansının, aday 12 ülkeden biri olan Türkiye’de yapılması kararı kamuoyuna açıklandı. Buna göre dört yıl sonra Türkiye, Dünya müzik eğitim, bilim ve sanat çevrelerinde tanınan çok önemli ve değerli isimleri İstanbul’da konuk edecek. Tümünü okuyun…

DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİNİN ORTAK BASIN AÇIKLAMASI:

siyah_kurdela

KAMUYOUNA

Dün, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşadık ve ne yazık ki, 200 den fazla işçimizi Soma’da yaşanan maden kazasında kaybettik, onlarca da yaralımız var. Tüm Ulusumuza ve emekçilerimizin yakınlarına başsağlığı diliyor, acılarını paylaşıyoruz. Tümünü okuyun…

TÜRKİYE SANATÇILAR HAREKETİNİN BASINA VE KAMUOYUNA AÇIKLAMASIDIR

03.03.2014

TÜSAK DENİLEN TUZAĞA DÜŞMEYECEĞİZ!

Cumhuriyetin kuruluşunda “fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller” yetiştirmek isteyenler, 1924 yılından başlayarak kurdukları aydınlanmacı sanat kurumlarının özgürce sanat yaratmaları için yasalar hazırladılar. Tümünü okuyun…