Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED) Genel Merkezi Meşrutiyet Caddesi Hatay Sokak No: 5/ 10 Kızılay- ANKARA
(312) 419 03 98 bilgi@muzed.org.tr

PROF. MEHMET SALİH ERGAN, ÖĞRENCİLERİNE BABA, ABİ, ARKADAŞ OLMUŞTUR…

Müzik Eğitimcisi Prof. Mehmet Salih Ergan’ı 8 Şubat 2021 günü kaybettik. Mehmet Salih Ergan Öğretmenimiz, 9 Şubat 2021 günü Konya’da son yolculuğuna uğurlandı. Ailesine, tüm sevenlerine ve müzik eğitimcileri topluluğumuza başsağlığı dileriz. Prof. Mehmet Salih Ergan Öğretmenimizi, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi ve MÜZED Üyemiz ÖZER KUTLUK’un yazısıyla anıyoruz. MÜZED

Prof. M. Salih Ergan, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde 1987-1988 Eğitim-Öğretim yılında sınırlı sayıdaki öğretim kadrosu ile eğitim-öğretime başlayan “Müzik Eğitimi Bölümü”nün (sonradan Müzik Eğitimi Anabilim Dalı) ve yeniden yapılanma sürecinde oluşturulan “Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü”nün kurucu-ilk başkanıdır.

Önceleri Bölümün,  sonra da Anabilim Dalı’nın kurumsallaşması sürecinde önemli hizmetlerde bulunmuştur. Öğretim kadrosuna katılan meslektaşlarının akademik çalışmalarına her zaman destek olmuş, bir çoğuna da danışmanlık yapmıştır.

“Salih Hoca”, lisans öğrencilerine de kapısını her zaman açık tutmuş, kütüphanesini onların hizmetine sunmuş, kendi ifadeleriyle, onlara bir baba, bir abi, bir arkadaş olmuştur..

Salih Hoca’mıza rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve müzik eğitimi camiamıza başsağlığı diliyoruz..

ÖZGEÇMİŞİ (Kendi kitabından alınmıştır):

1 Mart 1939’da, çiftçilikle uğraşan Hüseyin Bey’le ev hanımı Fadime Hanım’ın altı evladının üçüncüsü olarak Trabzon’un Yomra ilçesinde doğdu.

Yomra Merkez İlkokulu (1950) ve Kayseri Pazarören İlköğretmen Okulunu (1956) bitirdi. Aynı yıl girdiği Gazi Eğitim Enstitüsü (sonradan Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi) Müzik Bölümü’nden 1959’da mezun oldu.

Müzikle ilgili eğitimini bu okullarda, Nurhan Cangal (1950-1952), Ahmet Kayalıdere ve İhsan Arın (1953-1956), Prof. Eduard Zuckmayer, Ferhunde Erkin, Süleyman Tamer, Bülent Arel ve Peter Waiss (1956-1959) gibi isimlerden faydalanarak tamamladı.

1972 yılına kadar liselerde, 1973-1982 yılları arasında Yüksek İslam Enstitüsünde, 1983’ten 1997’ye kadar da Selçuk Üniversitesi’nde müzik öğretti.

Klâsik Türk Müziği ve Batı Müziğinin teorik meseleleriyle yakından ilgilendi.

Çok sayıda kongre, sempozyum ve panele iştirak etti. Keman ve piyano çalabilmekte, İngilizce bilmekteydi.

Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi iken 1 Mart 2006’da emekliye ayrıldı.

KİTAPLARI:

1) (Müşterek), Meslekî Türk Musıkîsi, YAY-KUR Ders Kitabı, Milli Eğitim Bakanlığı Yayını, ANKARA, 1976;

2) Türkiye Müzik Bibliyografyası, KONYA, 1994;

3) Zübde-i Makale-i İlm-i Musikî, İnceleme-Metin-Dizin, Osmanlıca elyazmasından çeviri, 1988;

4) (Müşterek), Anadolu Türküleri ve Musikî İstikbâlimiz, M. Ragıp Gazimihal’in Osmanlıca eserinden çeviri, İSTANBUL, 2006;

5)  Türkiye Müzik Bibliyografyası, II. Basım Aşamasında, Kültür Bakanlığı, KONYA, 2003.

“Kitabın önsözünden de anlaşılacağı üzere Salih Ergan; Yeni Türk Alfabesi ile basımı yapılan 1929’dan 1993’e kadar sınırlandırılmış müzik kitapları, defter-fasikül halindeki nota tomarları, üniversitelerde yapılan lisansüstü çalışmalar ve müzik bilgileri içeren bazı kitaplar bibliyografik kimliğe tabi tutulmuştur. Bibliyografya; Yazar Adlarına Göre Tam Bibliyografik Kimlik ve Eser Adlarına Göre Sistematik Tasnif olmak üzere iki bölüme ayrılmıştır. Diğer iki bölüm ise Dizinler ve İstatistikler olan çalışma toplam dört bölümden oluşmaktadır. Kitap; araştırmacıların bu gibi çalışmaları daha rahat bulabilmeleri bakımından vurgu ve başlık kelimelerine göre bir nevi sistematik tasnif yapılarak, konu başlıkları altında sadece kitap ve eser adları ayrıca sıralanmıştır. Çalışmada dikkati çeken diğer bir husus isekimlik yazımında imla kurallarından ziyade eser üzerindeki yazım şekli aynen muhafaza edilmiş olmasıdır. Müzik alanında yapılmış en önemli çalışmalardan biri sayılabilecek olan Salih Ergan’ın ‘Türkiye Müzik Bibliyografyası Kitaplar-Notalar (1929-1993)’ adlı çalışması, konu ile ilgili müzik araştırmacıları için önemli bir kaynak niteliği taşımaktadır.

Mehmet Salih Ergan, “Türkiye Müzik Bibliyografyası: 1929-1993”, Konya, 1994”

https://acikerisim.aku.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11630/4342/Devlet%20Konservatuvar%C4%B1%20%C3%87i%C4%9Fdem%20Balo%C4%9Flu%20Y%C3%BCksek%20Lisans%20Tezi%20World.pdf?sequence=1&isAllowed=y

MÜZED 22 YAŞINDA, KUTLU OLSUN!

Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED) 5 Şubat 1999’da Ankara’da kuruldu. Cumhuriyetin 75. Yılını kutlama törenleri için Süreyya ÇAĞLAR yönetiminde aşağıdaki Beş bin kişilik koroyu hazırlayan yüzü aşkın müzik öğretmeni dernek kuruluşunda görev aldı.

Müzik Eğitimcileri Derneği’nin amacı: Üyelerinin mesleki, sanatsal, kültürel, ekonomik haklarını korumak, geliştirmek ve bu alanlarda dayanışmasını sağlamak; müzik eğitiminin gelişmesine, Atatürk’ün öngördüğü müzik devriminin tamamlanmasına ve ileri götürülmesine katkıda bulunmaktır.”

MÜZED’de birleşen müzik eğitimcileri ulusal ve uluslararası boyutta 22 yıldır kendi haklarını, müziği, sanatı, vatanı, Cumhuriyeti, Atatürk ilke ve devrimlerini savundu. Kazanımları yaşama geçirdi.

Sevgili Müzik Eğitimcisi,

       Cumhuriyet Dönemi müzik eğitimi birikiminin temsilcisi, yaşatıcısı, 22 yıllık meslek kuruluşun MÜZED’e henüz üye olamamış isen, sensiz bir eksiğiz. www.muzed.org.tr adresindeki internet sitemizi ziyaret ederek, üyelik formumuzu doldurup göndererek MÜZED Ailesine katılabilirsin.

       2020-2021 Eğitim Öğretim Yılının 2. yarısı ve MÜZED’in 22. yılı sevgili meslektaşlarımıza, öğrencilerimize, değerli velilerimize kutlu olsun. Başarı, esenlik dileklerimizle, saygılarımızla.

MÜZED GENEL MERKEZİ