Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED) Genel Merkezi Meşrutiyet Caddesi Hatay Sokak No: 5/ 10 Kızılay- ANKARA
(312) 419 03 98 bilgi@muzed.org.tr

TÜRKİYE SANATÇILAR HAREKETİNİN BASINA VE KAMUOYUNA AÇIKLAMASIDIR

03.03.2014

TÜSAK DENİLEN TUZAĞA DÜŞMEYECEĞİZ!

Cumhuriyetin kuruluşunda “fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller” yetiştirmek isteyenler, 1924 yılından başlayarak kurdukları aydınlanmacı sanat kurumlarının özgürce sanat yaratmaları için yasalar hazırladılar.

Oysa bugün, hayali kurulan karanlık düzeni var edebilmek adına, o aydınlanmacı sanat kurumlarını yok etmek için, TÜSAK denilen TUZAĞI kuruyorlar:

Bugünkü Bakanlık yetkililerinin, “bizim dediğimiz olacak” dayatmaları ile kurumları yok eden bir yasa çıkartılamaz.

Hele, torba yasaya koydukları bir madde ile koskoca bir Bakanlığın tüm idareci kadrolarını bir gecede devre dışı bırakan; sabahın ilk ışıklarıyla kafa göz patlatarak yasa çıkartıp, yargıyı doğrudan yürütmeye bağlayan TBMM’nin parmak kaldırma demokrasisi ile Türkiye’nin tüm sanat dünyası için yasa yapılamaz.

Sanat için her türlü düzenleme, ancak sanatçılar ve de onların uygun görecekleri yetkin kişiler tarafından yapılır.

Sanatın özgürce ve süreklilik içinde, kendi koşul ve kurallarına uygun olarak üretimini sağlayacak ortamı yaratmak ve bu ortamı yaratmak için de gerekli ödeneği vermek, sosyal devletin temel görevlerinden biridir.

Sanatın içeriği ve biçimi siyasal iktidarların günlük politikalarının konusu değildir, olamaz.

Sanat ve kültür alanlarına destek; yandaş beslemeye yarayan bir yemliğe veya ihale ve

rant sürecine dönüştürülemez.

Tüm sanat kurumlarımızın değişmez özerklik koşulu, Anayasamızda açık biçimde güvence altına alınmıştır.

Son sözümüz şudur: Sanatı özgürleştirmek aldatmacası ile tüm sanat kurumlarını ve sanat ortamını, hükümetin sanatı, hükümetin memuru haline getiren “TÜSAK Yasa Tasarı Taslağı” TUZAĞI,  derhal geri çekilmelidir.

TÜRKİYE SANATÇILAR HAREKETİ

(Türkiye Sanatçılar Hareketinde Yer Alan Kuruluşlar-abecesel olarak yazılmıştır-)

Adana Filarmoni Derneği

Akademi Akcan Ankara

Ankara Çoksesli Müzik Derneği (AÇMD)

Ankara Devlet Konservatuvarlılar Derneği (ADK-DER)

Ankara Halk Tiyatrosu Kültür Merkezi

Antalya Filarmoni Derneği

Besteciler Orkestra Şefleri ve Müzikologlar Birliği (BESOM)

Bursa Filarmoni Derneği

Çağdaş Sanatlar Vakfı (ÇAĞSAV)

Çoksesli Korolar Derneği

Devlet Tiyatrosu Opera ve Balesi Çalışanları Yardımlaşma Vakfı  (TOBAV)

Devlet Tiyatrosu Sanatçıları Derneği (DETİS)

İzmir Filarmoni Derneği

Kültür Sanat ve Turizm Emekçileri Sendikası (Kültür Sanat Sen)

Kültür ve Sanat İşgörenleri Sendikası (Kültür Sanat İş)

Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED)

Opera Koro Sanatçıları Derneği (OKSDER)

Opera Solistleri Derneği (OPSOD)

Opera ve Bale Sanatlarını Geliştirme Vakfı (OBV)

Öncü Sanatı Koruma Derneği

Sanatçılar Sanatseverler Kültür ve Dayanışma Derneği (SANSEV)

T. C. Sanatçı İnisiyatifi

Tiyatro Oyuncuları Meslek Birliği (TOMEB)

Türk Dünyası Kültür ve Sanat Derneği

Türkiye Filarmoni Derneği

Türkiye Kültür ve Sanat Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası (Türk Kültür Sanat Sen)

Çalışan ve emekli sanatçılar

Konservatuvar, Güzel Sanatlar ve Sanat Eğitimi Bölümleri Öğrencileri

Konservatuvar, Güzel Sanatlar ve Sanat Eğitimi Bölümleri Öğrenci Velileri

Sanat Eğitimcileri

Fotoğraflar için Semra Fayez, Şefik Kahramankaptan ve Onur Özmen’e teşekkür ederiz. (MÜZED)

 

03.03.2014

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA

(BAKANLIK MAKAMINA)

Türkiye Sanatçılar Hareketi olarak, Bakanlığınızın hazırlamış olduğu “Türkiye Sanat Kurumu Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı” hakkındaki değerlendirmemiz, 25 Aralık 2013 tarihinde Bakanlığa ve kamuoyuna açıklandığı şekliyle ekte sunulmaktadır.

Özetlemek gerekirse, sanat kurumlarımızın özel kuruluş yasalarını ilga ederek kurumsal kimliklerini ortadan kaldıran bu düzenlemeler, sanatsız bir Türkiye oluşturmaya yöneliktir ve kabul edilmez.

Sanat kurumlarımızı yok eden böylesine ağır bir düzenleme, cumhuriyet tarihimiz süresince ilk kez gündeme getirilmiştir. Kurumlar yok edilerek sanat alanı yürütülemez. Siyasi iktidarın atayacağı bir siyasi kurulun takdiriyle projelere verilecek sınırlandırılmış destekle opera, bale, senfonik müzik, tiyatro vb. dallarda evrensel düzeyde sanat etkinlikleri yapılamaz. Dolayısıyla bu düzenleme, sanat kurumlarını ölüme terk etmektir.

Oysa devletin kuruluş mayasında yer alan sanat kurumları birer kültür, eğitim ve aydınlanma kurumu olarak, toplumu aydınlatmak için kurulmuşlardır ve çalışmalarını bugüne kadar bu anlayışla ve başarıyla sürdürmüşlerdir. Bu kurumları yok etmeye kalmak, Cumhuriyetimizin temel ilkelerine yönelik en büyük saldırıdır.

Sanat kurumlarımız herhangi bir siyasi partinin kapatabileceği kurumlar değildir. Bu değiştirilemez gerçeği unutmadan,  Bakanlığımız, hazırlık çalışmalarını sürdürdüğü TÜSAK düzenlemesinden vazgeçtiğini bir an önce ve kamuoyuna açıklamalıdır.

Saygılarımızla.

TÜRKİYE SANATÇILAR HAREKETİ

EKLER:

1. Türkiye Sanatçılar Hareketi’ni oluşturan sendika, dernek, vakıf ve temsilcilerin listesi

2. TSH’nin 25 Aralık 2013 tarihli bildirisi

TÜRKİYE SANATÇILAR HAREKETİ

(Türkiye Sanatçılar Hareketinde Yer Alan Kuruluşlar-abecesel olarak yazılmıştır-)

Adana Filarmoni Derneği

Akademi Akcan Ankara

Ankara Çoksesli Müzik Derneği (AÇMD)

Ankara Devlet Konservatuvarlılar Derneği (ADK-DER)

Ankara Halk Tiyatrosu Kültür Merkezi

Antalya Filarmoni Derneği

Besteciler Orkestra Şefleri ve Müzikologlar Birliği (BESOM)

Bursa Filarmoni Derneği

Çağdaş Sanatlar Vakfı (ÇAĞSAV)

Çoksesli Korolar Derneği

Devlet Tiyatrosu Opera ve Balesi Çalışanları Yardımlaşma Vakfı  (TOBAV)

Devlet Tiyatrosu Sanatçıları Derneği (DETİS)

İzmir Filarmoni Derneği

Kültür Sanat ve Turizm Emekçileri Sendikası (Kültür Sanat Sen)