Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED) Genel Merkezi Meşrutiyet Caddesi Hatay Sokak No: 5/ 10 Kızılay- ANKARA
(312) 419 03 98 bilgi@muzed.org.tr

MÜZED’İ YAŞATMAK VE ETKİLİ KILMAK İÇİN ÖDENTİ BORCUMUZU KAPATALIM

20.01.2015

Sevgili Üyemiz,

Çağdaş ve uygar insan, örgütlü insandır. Demokratik bir toplum yapısı içinde yurttaşlar, üyesi oldukları kitle örgütleri aracılığıyla haklarını koruyup geliştirebilir; sürecin işleyişi üzerinde etkili bir baskı gücü oluşturabilir. Bu temel gereklilik doğrultusunda Müzik Eğitimcileri Derneğine üye olarak mesleğinize, müzik eğitimine, demokratik haklarınıza sahip çıktığınız için sizi kutluyoruz.

Örgütlü olmanın en doğal gereklerinden biri örgütüne sahip çıkmak; ona güç vermek, ödentisini zamanında, düzenli ödemektir. Müzik Eğitimcileri Derneğimizin tüzüğünde* belirtilen amaçları doğrultusunda yaşamını ve etkinliklerini sürdürebilmesi, siz sayın üyelerimizin yıllık ödentilerini düzenli ödemesi ile olanaklıdır. Üyelerimizin bir bölümü genel olarak aksatmadan üyelik ödentilerini ödemektedir. Sorumlu ve örnek tutumları için kendilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ancak üyelerimizin çok önemli bir bölümünün (inanıyoruz ki iletişim eksiklikleri sonucu) ödentilerinin ulaşmaması nedeniyle şu anda derneğimizin zorunlu giderlerinin ödenmesinde sorunlar yaşanmaktadır.

MÜZED Merkez Yönetim Kurulu olarak ödentilerin toplanmasında bir düzenlilik ve kurumsallaşma sağlanabilmesi için (iletişim içinde olduğumuz bazı derneklerin de bir yöntem olarak uygulamakta olduğu gibi) cep telefonu faturaları aracılığıyla toplanabileceği kararına vardık. Hemen her üyemiz, cep telefonu kullanmaktadır. Kısa bir süre sonra bu konuda derneğimizin anlaşacağı firmadan size gelecek cep telefonu mesajında MÜZED ödentinizin aylık ödemelerinin cep telefon faturanıza yansımasını onaylayıp onaylamadığınız sorulacaktır. Derneğimizin bilgisi dahilinde size ulaşacak bu ödenti iletisini onaylamanızı rica ediyoruz. Bu suretle üyelerimizle derneğimiz arasındaki ödenti toplamada yaşanan iletişim eksikliği giderilebilecektir.

Üyelerimiz, henüz cep telefonu aracılığıyla ödemeye geçmeden önce 2015 ödentilerini (ve varsa önceki yıllara ait ödenti borçlarını) toplu olarak derneğimize ulaştırabilirler. Yıllık olarak düzenli ve toplu ödentisini ödeyen üyelerimiz doğal olarak ayrıca cep telefonu faturaları aracılığıyla ödeme yapmayacaktır. 2015 yılı ödentilerimizi (30 TL.) öderken geçmiş yıllardan ödenti borcunuzun olup olmadığını bilgi@muzed.org.tr e-posta adresinden veya 0.312.419 03 980.505.333 32 07 numaralı telefonlarımızdan sormanızı rica ediyoruz.

Ödenti borcunuzu; derneğimizin T.C. Ziraat Bankası Ankara Bakanlıklar Şubesindeki 3668994 5001 numaralı hesabına (Şube kodu: 1133) (IBAN NO: TR760001001133036689945001) veya derneğimizin 150064 numaralı posta çeki hesabına yatırmanızı bekliyoruz. Maaş hesabınızın olduğu bankadan her bankaya ücretsiz havale yapabilirsiniz. Ankara’da iseniz, doğrudan dernek merkezimizin ziyaret edebilirsiniz.

Duyarlılığınız için teşekkürlerimizi sunar, başarı dileklerimizi selam, sevgi ve saygılarımızı iletiriz.

 

Refik SAYDAM MÜZED Genel Başkanı

Erdinç ÖZCAN MÜZED Genel Saymanı

*MÜZED Tüzüğü, derneğimizin aşağıda bağlantısı verilen internet sitesinde yer almaktadır.

http://www.muzed.org.tr/?p=15