Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED) Genel Merkezi Meşrutiyet Caddesi Hatay Sokak No: 5/ 10 Kızılay- ANKARA
(312) 419 03 98 bilgi@muzed.org.tr

“Türkiye Sanatçılar Hareketi”nden Basına ve Kamuoyuna Açıklama:

Mevcut Devlet Sanat Kurumlarımızın kuruluş yasaları, çağdaş dünyadaki örnekleriyle eşdeğerdedir.

Sanat kurumlarımız bugüne kadar varlıklarını ancak bu yasalar sayesinde her türlü siyasî müdahaleden koruyabilmiş ve yaygınlaşarak sürdürebilmiştir.

Bakanlık bürokrasisi eksik birikim ve sanat alanından gelmeyen kökenleri nedeniyle, TÜSAK örneğinde olduğu gibi bu kurumlar için düzenleme yapmaya yetkin değildir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bazı değişikliklerle gündemde tutmaya çalıştığı TÜSAK taslağı, sanat kurumlarımız ve sanatçılarımız tarafından kabul edilemez.

Bakanlık gizlice hazırladığı bu taslaktan vazgeçtiğini açıklamalıdır

Kurumların kuruluş yasalarını ortadan kaldırmayı amaçlayan bir anlayışın; mevcut yasaların eskiyen hükümleri üzerinde yapacağı değişiklik önerileri de, bugünkü iktidarın ortaya çıkan kültür/sanat anlayışı nedeniyle ve Türkiye’nin içinden geçtiği bu hassas dönemde ele alınamaz.

Sanat kurumlarının mevcut yöneticileri de bu tür çalışmalara alet olmamalıdır.

Devlet Sanat Kurumları Cumhuriyetin yarattığı aydınlanma kurumlarıdır. Türkiye Sanatçılar Hareketi, sanatla halk arasındaki bağların koparılmasına, Anadolu’nun sanatsızlaştırılmasına kesinlikle karşıdır.

İsteğimiz aydınlanmış toplum ve Cumhuriyetin sanat kurumlarının korunarak yaygınlaştırılmasıdır.

 

TÜRKİYE SANATÇILAR HAREKETİ

 • Adana Filarmoni Derneği
 • Akademi Akcan Ankara
 • Ankara Çoksesli Müzik Derneği (AÇMD)
 • Ankara Devlet Konservatuvarlılar Derneği (ADK-DER)
 • Ankara Halk Tiyatrosu Kültür Merkezi
 • Antalya Filarmoni Derneği
 • Besteciler Orkestra Şefleri ve Müzikologlar Birliği (BESOM)
 • Çağdaş Sanatlar Vakfı (ÇAĞSAV)
 • Çoksesli Korolar Derneği
 • Devlet Tiyatrosu Opera ve Balesi Çalışanları Yardımlaşma Vakfı  (TOBAV)
 • Devlet Tiyatrosu Sanatçıları Derneği (DETİS)
 • İzmir Filarmoni Derneği
 • Kültür Sanat ve Turizm Emekçileri Sendikası (Kültür Sanat Sen)
 • Kültür ve Sanat İşgörenleri Sendikası (Kültür Sanat İş)
 • Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED)
 • Opera Solistleri Derneği (OPSOD)
 • Opera ve Bale Sanatlarını Geliştirme Vakfı (OBV)
 • Öncü Sanatı Koruma Derneği
 • Sanatçılar Sanatseverler Kültür ve Dayanışma Derneği (SANSEV)
 • T. C. Sanatçı İnisiyatifi
 • Tiyatro Oyuncuları Meslek Birliği (TOMEB)
 • Türk Dünyası Kültür ve Sanat Derneği
 • Türkiye Filarmoni Derneği
 • Türkiye Kültür ve Sanat Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası (Türk Kültür Sanat Sen)
 • Çalışan ve emekli sanatçılar
 • Konservatuvar, Güzel Sanatlar ve Sanat Eğitimi Bölümleri Öğrencileri
 • Konservatuvar, Güzel Sanatlar ve Sanat Eğitimi Bölümleri Öğrenci Velileri
 • Sanat Eğitimcileri

 

İletişim:

0 533 749 88 13 ● h.h.akbulut@hotmail.com

Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED)

0 505 359 25 21 ● rsaydam@muzed.org.tr