Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED) Genel Merkezi Meşrutiyet Caddesi Hatay Sokak No: 5/ 10 Kızılay- ANKARA
(312) 419 03 98 bilgi@muzed.org.tr

MÜZED GENİŞLETİLMİŞ MERKEZ YÖNETİM KURULU “YENİ ORTAÖĞRETİM TASARIMI”NDA MÜZİK DERSİ GÜNDEMİYLE OLAĞANÜSTÜ OLARAK TOPLANDI

ORTAÖĞRETİMDE MÜZİK, RESİM, BEDEN EĞİTİMİ DERSLERİ  ZORUNLU ORTAK DERSLER ARASINDAN ÇIKARILAMAZ!

Millî Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk‘un geçtiğimiz günlerde kamuoyuna duyurduğu yeni “Ortaöğretim Tasarımı”nda müzik, sanat, spor derslerinin liselerde ortak dersler arasından çıkarılması üzerine Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED) Genel Merkezi konuyu ivedilikle gündemine aldı. 25 Mayıs 2019 Cumartesi günü Derneğin Ankara Kızılay Hatay Sokak’ta bulunan Genel Merkezinde MÜZED Merkez Yönetim Kurulu genişletilmiş katılımla olağanüstü olarak toplandı. Toplantıda MÜZED Onursal Başkanı Prof. Dr. Ali Uçan, Merkez Yönetim, Denetim, Onur kurulu üyeleri, müzik öğretmenleri, zümre temsilcileri, akademisyenler bir araya geldi.

Toplantıda Ortaöğretim kurumlarında hâlen uygulanmakta olan mevcut ders dağılım çizelgesi ile getirilmek istenen tasarımda yer alan çizelge ve tablolar karşılaştırıldı. Bakanın açıklamaları, bu açıklamaların basındaki yansımaları, alanda çalışan müzik eğitimcilerinin, akademisyenlerin, uzmanların, velilerin haklı tepkileri ele alındı. Yeni “Tasarım”da müzik, resim, beden eğitimi derslerinin çok açık ve somut biçimde ortaöğretimdeki zorunlu ortak dersler arasından çıkarılmak istendiği, “seçmeli” kategorisi içinde ele alınarak ders saati sayısının azaltıldığı ve özellikle 9. sınıftan sonra sanat eğitimin sistem içindeki yerinin tamamen belirsizleştirildiği saptandı.

MÜZED İLE İLETİŞİMİ VE DAYANIŞMAYI GÜÇLENDİRELİM

Getirilen tasarımın uygulamaya geçmesi durumunda ortaöğretimden başlamak üzere giderek eğitim sisteminin bütünü içinde müzik, resim, beden eğitimi derslerinin bitirileceği; bu durumun Anayasa’nın 42. maddesinde öngörülen eğitim hakkına ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun Birinci Bölümünde yer alan Türk Millî Eğitiminin Amaçlarına açıkça aykırı olduğu vurgulandı. Müzik Eğitimcileri Derneğinin demokratik haklarını kullanarak meslek topluluğuyla eğitim, sanat kuruluşlarıyla eşgüdüm içinde eğitim sistemi içindeki öğrencilerin sanat eğitimi hakkını sonuna kadar savunacağı belirtildi.

Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED) olarak önümüzdeki hafta içinde Bakandan randevu istenmesi, ayrıntılı bir basın açıklaması yapılması, bütün eğitim, sanat kuruluşlarıyla iletişimin güçlendirilmesi ve ülke genelinde müzik eğitimcileri topluluğuyla bütünlük içinde hareket edilmesi kararlaştırıldı.

Sevgili müzik öğretmenlerimize, eğitimcilerimize, kamuoyuna, alınan kararlarımızı duyurur, ulaşamadığımız tüm meslektaşlara ulaştırılmasına yardımcı olunmasını, Müzik Eğitimcileri Derneğiyle iletişimin güçlendirilmesini rica eder, içten sevgi, saygı ve başarı dileklerimizi ileririz.

MÜZED MERKEZ YÖNETİM KURULU