Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED) Genel Merkezi Meşrutiyet Caddesi Hatay Sokak No: 5/ 10 Kızılay- ANKARA
(312) 419 03 98 bilgi@muzed.org.tr

8. OLAĞAN GENEL KURULUMUZ ANKARA’DA YAPILDI

muzed.8.olagan_gn.kr.fotolar 19.1Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED) Genel Merkezi 8. Olağan Genel Kurulu 01 Haziran Pazar günü Ankara’da Çankaya Kent Konseyi Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda, İktidarın sanat kurumlarını yok etmeye yönelik TÜSAK yasa girişimine karşı sanat kurumları ve sanatçılarla birlikte etkin mücadele kararı alındı.

MÜZED Genel Başkanı Refik Saydam, MÜZED’in görev alanlarıyla ilgili olarak ulusal ve uluslararası boyutta önemli, başarılı çalışmalar yaptığını, niceliksel ve niteliksel yönden büyüdüğünü vurguladı. Prof. Suna Çevik, derneğin uygulamaya koyduğu “Çocuk Sanat Atölyeleri” sosyal sorumluluk projesiyle Ankara ve Bolu illerinde yaklaşık 800 çocuğa sanat eğitimi verildiğini, aldıkları eğitimin çocukların gelişiminde önemli bir etkisinin gözlemlendiğini belirtti. Prof. Dr Uğur Alpagut, “İpek Yolu’nda Müzik Kültürü ve Müzik Eğitimi MÜZED Bölge Konferansının Nisan ayında başarıyla gerçekleştirildiğini hedefin ISME 2018 33. Dünya Konferansını Türkiye’ye getirmek olduğunu, bu alanda da önemli bir yol kat edildiğini vurguladı.

Genel Kurulda söz alan Prof. Dr. Ali Uçan, Ahmet Say ve diğer üyeler, sanatın, eğitimin, cumhuriyet değerlerinin yok edilmek istendiği bir dönemde MÜZED’in şubelerini artırarak örgütünü büyütmesinin, kurumsallaşmasını pekiştirmesinin gerekliliğine; sanat kurumlarıyla birlikte ortak mücadelesine vurgu yaptılar. Divan Başkanı H. Hüseyin Akbulut, TÜSAK girişiminin devlet sanat kurumlarını yıkmayı amaçladığını, MÜZED’in bu sürecin başından itibaren sanatçılarla ve sanat kurumlarıyla birlikte ortak mücadelenin en önünde olduğunu vurguladı. Toplantıda Akbulut tarafından önerilen TÜSAK girişimine karşı mücadele kararlılığı metni, oybirliğiyle kabul edildi. MÜZED Genel Kurul kararında,“TÜSAK Yasa Taslağı, sanat alanı bağlamında Cumhuriyet tarihimiz süresince gündeme getirilen kabul edilemez en ağır düzenlemedir. Müzik Eğitimcileri Derneği Genel Kurulu olarak çağdışı TÜSAK düzenlemesini reddediyor, sanatçılarımızla ve sanat kurumlarımızla dayanışma içinde olmayı görev biliyoruz.” denildi.

MÜZED 8. OLAĞAN GENEL KURULUNDA DERNEK ORGANLARINA

SEÇİLEN ÜYELER (01.06.2014)

MERKEZ YÖNETİM KURULU (ASIL)

 1. Refik SAYDAM
 2. Hilâl ARSLAN
 3. Erdinç ÖZCAN
 4. Prof. Suna ÇEVİK
 5. Prof. Dr. Uğur ALPAGUT
 6. Prof. Dr. Belir TECİMER.
 7. Fatma BİLDİREN
 8. Doç. Bige Bediz KINIKLI
 9. Dr. Hatıra AHMEDLİ CAFER
 10. Sevgi TALAY
 11. Canan KOÇAK

MERKEZ YÖNETİM KURULU (YEDEK)

 1. Resmi İKİZ
 2. Suat Yaşar BOSTANCI
 3. Kadir AÇIKGÖZ
 4. Ayşen PEHLİVAN
 5. Fisun KUTLU
 6. Canan SAYIN
 7. Mehmet KAYGISIZ
 8. Filiz AKDEMİR
 9. Hürriyet APAYDIN
 10. Duran ER
 11. Sevda ÇEVİK

MERKEZ DENETLEME KURULU (ASIL)

 1. Prof. Dr. Nalan YİĞİT
 2. Doç. Dr. Ahmet Serkan ECE
 3. Fevziye GÜLENÇ

MERKEZ DENETLEME KURULU (YEDEK)

 1. Adalet ASLAN
 2. Fecriye POLAT
 3. Serpil TÜRKMEN YILDIRIM

MERKEZ ONUR KURULU (ASIL)

 1. Prof. Feridun BÜYÜKAKSOY
 2. Prof. Yılmaz ŞENDURUR
 3. Prof. Ülkü ÖZGÜR

MERKEZ ONUR KURULU (YEDEK)

 1. Abidin BELGE
 2. Nurver BAYRAKTAR
 3. Daimi ÖZDEMİR

 

MÜZED 8. Olağan Genel Kurulunda Merkez Yönetim Kuruluna seçilen üyelerin kurul içindeki görevleri aşağıdaki biçimde belirlendi:

Refik SAYDAM                     Genel Başkan

Hilâl ARSLAN                       Genel Sekreter

Erdinç ÖZCAN                     Genel Sayman

Sevgi TALAY                         Genel Sayman Yardımcısı

Prof. Suna ÇEVİK                 Sosyal Sorumluluk Projeleri Sekreteri

Prof. Dr. Belir TECİMER      Eğitim ve Yayın Sekreteri

Fatma BİLDİREN                 Müziksel Etkinlikler Sekreteri

Doç. Bige Bediz KINIKLI      Sanat Kurumlarıyla İlişkiler Sekreteri

Dr. Hatıra Ahmedli CAFER   Sanat Kurumlarıyla İlişkiler Sekreteri

muzed.8.olagan_gn.kr.fotolar 19.1

MÜZED 8. Olağan Dönem Merkez Yönetim Kurulu ve Divan Heyeti bir arada

muzed.8.olagan_gn.kr.fotolar 13

Prof. Dr. Ali UÇAN

muzed.8.olagan_gn.kr.fotolar 45

Ahmet SAY

muzed.8.olagan_gn.kr.fotolar 20

Prof. Suna ÇEVİK

muzed.8.olagan_gn.kr.fotolar 36

Doç. Bige Bediz KINIKLI, Merkez Denetleme Kurulu raporunu sunarken

muzed.8.olagan_gn.kr.fotolar 7

Prof. Şeyda ÇİLDEN, Merkez Onur Kurulu Raporunu sunarken

muzed.8.olagan_gn.kr.fotolar 26

İstanbul Şube Sekreteri Selçuk İŞCAN

muzed.8.olagan_gn.kr.fotolar 9

Ahmet SAY, Prof. Dr. Ali UÇAN ve H. Hüseyin AKBULUT

muzed.8.olagan_gn.kr.fotolar 11.1

Prof. Suna ÇEVİK, Prof. Dr. Uğur ALPAGUT ve katılımcılardan bir kesit

muzed.8.olagan_gn.kr.fotolar 17.1

Merkez Yönetim Kurulu üyeleri