Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED) Genel Merkezi Meşrutiyet Caddesi Hatay Sokak No: 5/ 10 Kızılay- ANKARA
(312) 419 03 98 bilgi@muzed.org.tr

VI. ULUSLARARASI HİSARLI AHMET SEMPOZYUMU 28-30 MAYIS 2015 TARİHLERİ ARASINDA KÜTAHYA’DA YAPILACAK…

“MÜZİK DİNLEME VE ÇALGI PERFORMANSINDA SES – TINI – ALGI BİLEŞENLERİ” TEMASIYLA DÜZENLENMEKTE OLAN SEMPOZYUMUN BİLDİRİ ÖZETLERİNİN SON GÖNDERİM TARİHİ 20 NİSAN 2014

hisarliafis

Ses ve tını üzerine yapılan çalışmaların çokluğu tek bir şeyi ifade eder: Karmaşık yapıları ve algının ikisinin de varlığı için gereken bir şey olması. Fizyolojik algı ilk adımdır ama süreç, beyinde son bulur. Önce sesi ardından tınıyı algılayan beyin, bu boyutuyla araştırmacılara yeni ufuklar açar. Farklı müzik kültürlerinin çözümü için etnomüzikolojinin gösterdiği yol tını analizidir. Müziğin tınısal analizi, tınının bir kültürel değer olarak müzikbilimcilere inanılmaz bir araştırma alanı yaratır. 20. yüzyılın başlarından itibaren Avrupa dışı müzik kültürlerinin anlaşılmasında batı terminolojisinin yetersizliği gerek ses gerekse tını için yeni adlandırmalara neden olur. Bu da bize her kültürün kendine özgü bir ses ve tını anlamları olduğunu gösterir. Ses renginden öte tını olarak tercih edilen ve sound olarak da karşımıza çıkan sözcüklerin anlam boyutlarının genişliği şaşırtıcı ancak bir o kadar da doğaldır. İzmir’li bir bağlama sanatçısı, çalgı yapımcısına kendisi için yapmasını istediği bağlamayı “nezleli” olarak tanımlıyor. Nezleli, bu sanatçıya göre doğal duyumdan uzak “hafif cızlama” biçiminde yeni bir tanımı beraberinde getiriyor. Sap kalınlıklarının ya da kullanılan ağacın farklı olması, performansçıların değişik tercihleri anlamına geliyor. Tını algısının çok boyutlu olması, özellikle nöropsikoloji alanında çalışanların da yoğun ilgisini çekmekte. Akustik, psikoakustik, dilbilim, eğitim ve onlarca disiplinde çalışan araştırmacılar, çeşitli kuramsal çerçevelerle farklı araştırmalar yapmayı sürdürüyor. Sürdürülebilir yapısıyla dikkat çeken, müzik ve müzikbilim çalışmalarına yeni ve özgün araştırmalar kazandırmayı amaç edinen Hisarlı Ahmet Sempozyumu’nun altıncısının konusu “ses – tını – algı” olarak belirlendi.

 

Sempozyum Alt Başlıkları:

Müziğin Tınısal Analizi ve Yöntemleri

Etnomüzikoloji’de Kültürel Çevre ve Tınısal Algı

Kültürel Doku ve Tını

Çalgı Tınıları ve Analizleri

Performansçıların ve Çalgı Yapımcılarının Tınıya Yönelik Beklentileri

Çalgı Eğitiminde Tını

Müzik Pedagojisi ve Tını

Çok Anlamlı Bir Fenomen: Sound

Müzik Endüstrisi ve Profesyonel Müzik Kayıtları Çerçevesinde Tınısal Değişim

Multidisipliner Araştırmalarda Ses ve Tını

Mekân Akustiği

 

Sempozyum Takvimi

Bildiri Özetlerinin Son Gönderimi                              20 Nisan  2014

Kabul Edilen Özetlerin İlan Tarihi                             30 Nisan 2014

Katılım Ücretlerinin Son Gönderim Tarihi                 15 Mayıs 2013

Sempozyum Programı İlan Tarihi                               17 Mayıs 2013

Sempozyum Tarihi                                                     28-30 Mayıs

Ayrıntılı bilgi için Sempozyum Sitesi: 

www.hisas.org.tr