Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED) Genel Merkezi Meşrutiyet Caddesi Hatay Sokak No: 5/ 10 Kızılay- ANKARA
(312) 419 03 98 bilgi@muzed.org.tr

MÜZED MERKEZ KURULLARI

MÜZED MERKEZ YÖNETİM KURULU

(Göreve Geliş Tarihi: MÜZED 9. Olağan Genel Kurulu 10.06.2017)

refik_saydam1

Refik SAYDAM

Genel Başkan (rsaydam@muzed.org.tr)

Erdinç ÖZCAN

Genel Sekreter (erdincmuzik@gmail.com)

Hilâl ARSLAN

Genel Sayman (hilalarslan43@gmail.com)

Yrd. Doç. Dr. Yavuz DURAK

Müzik ve Bilişim Teknolojileri Sekreteri (ydurak27@gmail.com)

bediz_kocak1

Prof. Bige Bediz KINIKLI

Genel Sanat Kurumlarıyla İlişkiler Sekreteri (bigebediz@gmail.com)

Öğr. Gör. Dr. Meral METE

Müzik Toplulukları ve Etkinlikleri Sekreteri (meralmete@yahoo.com)

Resmi İKİZ

Genel Sosyal Etkinlikler Sekreteri (resmiikiz@gmail.com)

Prof. Dr. Uğur ALPAGUT

Uluslararası İlişkiler Sekreteri (alpagutugur@yahoo.com)

Mehmet KAYGISIZ

Genel Eğitim Sekreteri  (mkaygisiz53@gmail.com)

Fisun GENÇ KUTLU

Genel Sayman Yardımcısı  (fisunkutlu@hotmail.com)

Zuhal ÇAKICI

Genel Sekreter Yardımcısı

MÜZED MERKEZ DENETLEME KURULU ÜYELERİ

Fatma BİLDİREN (fatma.bildiren@hotmail.com)

belir_tecimer1

Prof. Dr. Belir TECİMER (belirtecimer@gmail.com)

Erdal ŞEN

MÜZED MERKEZ ONUR KURULU ÜYELERİ

Prof. Şeyda ÇİLDEN (cilden@gazi.edu.tr)

Yalçın İMAN (yalciniman@hotmail.com)

Can Aksel AKIN (canakselakin@yahoo.com)