Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED) Genel Merkezi Meşrutiyet Caddesi Hatay Sokak No: 5/ 10 Kızılay- ANKARA
(312) 419 03 98 bilgi@muzed.org.tr

MÜZİK EĞİTİMCİLERİ DERNEĞİ (MÜZED) TRT STAJYER SANATÇI ALIMI SINAVLARINDAKİ HUKUKSUZLUĞUN DÜZELTİLMESİ İSTEMİYLE TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAŞVURDU

Basın Açıklaması:

18.08.2015

Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED) Genel Merkezi tarafından, TRT’nin açtığı “Stajyer Sanatçı Alımı” sınavlarında Eğitim Fakültesi Müzik Anabilim Dalı mezunlarına yapılan hukuksuzluğun düzeltilmesi ve henüz sınavlar tamamlanmadan, sınav hakı engellenen adayların tekrar sınava çağrılması için TRT Genel Müdürlüğüne başvuru yapıldı. MÜZED Genel Başkanı Refik Saydam tarafından bugün yapılan başvuruda, şu görüşlere yer verildi:

“Kurumunuzca açılan ve 05- 13 Ağustos 2015 günleri arasında tamamlanacağı belirtilen Çoksesli Müzik Ses sınavlarında, sınav başvurusu kabul edilen ve sınav günü sitenizde ilan edilen Eğitim Fakültelerinin Müzik Öğretmenliği/ Müzik Eğitimi Anabilim Dalı mezunları, ne yazık ki sınava alınmamıştır. Bu durum, üniversite öğrenimi boyunca bölümünde şan/ ses/ koro ana dalında eğitim almış olan Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı mezunlarına karşı haksız, hukuksuz bir uygulama oluşturmaktadır.

4 Nisan 2015 tarihinde yayımlanan 29316 sayılı Resmî Gazete’de yer alan “Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Hizmetlerinin Tanımı ve Bu Hizmetlere Atanacak Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in konuyla ilgili; 3. Özel Nitelikler ve Şartlar” başlıklı bölümünde aşağıdaki bilgi verilmektedir:

“a. Tahsil: Üniversitelere bağlı ve müzik eğitimi veren; 1- Konservatuarların, /2- Müzik ve sahne sanatları fakültelerinin,/ 3- Eğitim fakültelerinin müzik eğitimi bölümlerinin, 4- Güzel sanatlar eğitimi bölümlerinin şan/opera/koro, ses eğitimi bölümlerinin birinden mezun olmak.”

Bu yönetmelik, içeriğinde (muhtemelen mevcut sistemin yeterince incelenmemiş olmasından kaynaklı olarak) belirsizlikler vardır. Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünün ve müzik eğitimi bölümünün şan/ opera/ koro/ ses eğitimi bölümlerinden (kendisi bölüm olan bir kurumun bölümünden) söz edilmektedir.

Halen uygulanmakta olan YÖK Mevzuatında Üniversitelerin Eğitim Fakültelerine bağlı olarak Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği/ Eğitimi Anabilim Dalları vardır. Bu kurumlarda öğrenim gören öğrencilerin bir bölümü de ana çalgı/ ana dal olarak ses eğitimi veya şan almaktadır. Mezun olan tüm öğrencilerin diplomalarında da “Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı” ibaresi yer almaktadır.

Yukarıdaki söz konusu Yönetmelik hükümlerinde kastedilen çok açıktır ki: Müzik Öğretmenliği Anabilim Dallarında ana dal olarak şan/ ses/ koro alanlarından birini seçmiş olan mezunlar bu sınava girebileceklerdir. Mezun öğrencilerden kimlerin şan/ ses/ koro ana dallarından birini aldığı gerekirse mezun olduğu kurumundan istenebilir.

Çok sayıda üyesi yukarıdaki uygulama nedeniyle mağdur olmuş bulunan Müzik Eğitimcileri Derneği olarak sayın makamınızdan, yapılmakta olan sınavlar henüz tamamlanmadan ve sonuçlar açıklanmadan yukarıda belirtilen haksızlığın düzeltilmesini; Şan/ Ses/ Koro ana dallarından birini seçerek okulunu bitiren Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalları mezunlarının ivedilikle sınavlara davet edilmesini diliyoruz. Türkiye’de uzun yıllar boyu nitelikli müziğin yaygınlaşmasında başlıbaşına bir okul görevi gören TRT Kurumuna yakışan da budur. Bu çok açık hukuksuzluk nedeniyle konunun İdari Yargıya taşınması, TRT Kurumunun saygınlığına gölge düşürecektir. Derneğimiz, ilgili Yönetmelik maddelerindeki belirsizliğin giderilmesinde makamınıza katkı sunmaya hazırdır.”