Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED) Genel Merkezi Meşrutiyet Caddesi Hatay Sokak No: 5/ 10 Kızılay- ANKARA
(312) 419 03 98 bilgi@muzed.org.tr

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİNDE IX. MÜZİK EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI “TÜRKİYE’NİN KORO FESTİVALLERİ” TEMASIYLA 18 KASIM 2015 GÜNÜ YAPILIYOR

Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarının girişimiyle düzenli olarak gerçekleştirilmekte olan Müzik Eğitimi çalıştaylarının dokuzuncusu “Türkiye’nin Koro Festivalleri” temasıyla 18 Kasım 2015 Çarşamba günü, Üniversitenin Ahmet Necdet Sezer Yerleşkesinde GSF İbrahim Küçükkurt Salonunda yapılıyor. Saat 09:00’da başlayacak olan çalıştaya farklı illerden çok sayıda koro eğitimcisi, öğretim elemanları, müzik eğitimcileri ve öğrenciler-katılacak.

Çalıştay ile ilgili ayrıntılı bilgiler sayfamızın devamında yer almaktadır. MÜZED olarak Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarını ve bu önemli etkinliğin gerçekleşmesine katkı sunan tüm kurum ve kuruluşları kutlarız.

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AKÜ DEVLET KONSERVATUVARI

AFYON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

AKÜ MÜZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

AKÜ DEVLET KONSERVATUVARI MEZUNLAR DERNEĞİ

18 Kasım 2015

  1. MÜZİK EĞİTİMCİLERİ ÇALIŞTAYI

“TÜRKİYE’NİN KORO FESTİVALLERİ”

 

AMAÇ VE KAPSAM

Koro şenlik (belli günlerde yapılan, coşku veren eğlendirici gösterilerin tümü) ve festivallerinin (ulusal veya uluslararası gösteri dizisi, şenlik)  ülkemizdeki geçmişi yirmi yıllık bir zaman dilimini kapsamaktadır. Bu, kısa bir süre gibi gözükse de, müzik eğitimine olan katkıları ve ülke kültürünün gelişmesinde gösterdiği etkin başarı, şenliklerin son yıllarda artmasına ve yaygınlık kazanarak daha fazla koro ve koro üyesinin iştirakine neden olmuştur. Yapılan şenlikler sayesinde koro şefleri kendilerini yetiştirmiş, gittikçe daha nitelikli ama istenen düzeyde olmayan başarılar elde edilmiştir. Farklı şehirlerde düzenlenen şenlikler hem şehir kültürünü beslemekte, hem katılımcıların kültürel gelişimine katkıda bulunmakta hem de müzik eğitiminin eksik kalan yanlarını tamamlamada önemli bir araç haline gelmektedir.

Öte yandan faydaları saymakla bitmeyecek bu etkinliklerin maddi sorunlardan nitelik sorununa ve katılımcıların bilinçsizliklerine kadar pek çok sorunla yüzleştikleri görülmektedir. Festival içeriği ve amacı da yine ülkemizde bilinçli bir şekilde ele alınan bir konu olmaktan uzaktır ve festivallerin hangi amaca hizmet etmek istediği belirgin değildir. Bunlara ilaveten, yaygınlaşması istenmekle birlikte, festivallerdeki artış da bazı sorunları beraberinde getirmekte, özellikle aynı tarihlerde düzenlenen şenlikler, hem katılımcıları, hem jüri üyelerini hem de şenliklerin başarılarını zora sokmaktadır. Bu durum da şenlik koordinatörleri arasında sıkı bir iletişimi zorunlu kılmaktadır, çünkü şenlik-festival koordinatörlerinin çoğu aynı zamanda katılımcı ve jüri üyeliği görevlerinde de bulunmaktadırlar.

Ayrıca, festivallerin-şenliklerin yapısı, hitap ettiği kesim ve şartları koro çalıştıran şeflerin repertuar ve çalışma biçimini, özellikle de koroda verdiği eğitimi etkilemektedir.

Bu sorunlar, ülkemiz müzik eğitimine büyük katkılarda bulunduğu görülen koro şenliklerinin bir birlik içerisinde yürütülmesini gerektirdiği düşüncesine yol açmış, 9.Afyon Müzik Eğitimi Çalıştayına konu olmasında yarar görülmüştür. Çalıştayda, şenliklerin durumu, toplumsal, kültürel ve bireysel eğitime yararları, şehir kültürüne katkılarının ele alınmasına karar verilmiş, şenliklere katılan koroların nitelik sorunları, yarışma ve değerlendirme ölçütleri, uluslararası olma yolunda yapılabilecekler ve şenliklerin ekonomik yönü ele alınarak, bu çalışmaların ülkemizdeki gelişimine katkıda bulunmak amaçlanmıştır.

Çalıştay, konuyla ilgili koordinatörlerin sunumları ve karşılıklı yapıcı tartışma ortamında yürütülmek üzere planlanmış ve ülkemiz müzik eğitimine ve kültürüne katkıda bulunulması arzu edilmiştir.

 

9.Müzik Eğitimcileri Çalıştayı Düzenleme Kurulu Adına

Doç.Dr.Emel Funda TÜRKMEN

Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı

 

Çalıştay Konu Başlıkları

Türkiye’de Koro Şenlikleri

Düzenlenen Şenliklerin Amaçları

Koro Şenlikleri ve Müzik Eğitimine Etkileri

Koro Şenlikleri ve Toplumsal Eğitim

Koro Şenlikleri ve Ekonomi

Koro Şenliklerinde Niteliğin Arttırılmasının Yolları

Koro Şenliklerinde Kategoriler (Yarışma-Sunum)

Koro Şenliklerinde Eşgüdüm (Festivaller Arası Koordinasyon)

Afyon_9 (1) Afyon_9 (2)

Afyon_calistay_2015

 

Değerli Hocam;

Konservatuvarımız; nitelikli eğitim öğretim faaliyetleri yanında gerçekleştirdiği ulusal ve uluslararası bilimsel ve sanatsal faaliyetlerle de adından söz ettirmektedir. Eğitim, icra, besteleme, araştırma boyutlarında lisans ve lisansüstü eğitim veren konservatuvarımız, bilimsel ve sanatsal etkinliklerinde siz değerli meslektaşlarımızı aramızda görmek bizim için büyük bir onurdur.
MÜZİKÇE DUYGULARLA
Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yönetim Kurulu
www.konservatuvar.edu.tr konservatuvar@aku.edu.tr
Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Ahmet Necdet Sezer Kampüsü Gazlıgöl Yolu, 03200 AFYONKARAHİSAR Telefon: 0 272 216 58 96 Faks: 0 272 216 33 07
I. CAKA EĞİTİM SÜRECİ ÇALIŞTAYI / 17-18 Ekim 2015 CAKA (Cihat Aşkın ve Küçük Arkadaşları) keman eğitim sistemi ülkemizde çalgı eğitimine yeni ve farklı bir heyecan getirmiştir. Çalıştay’da eğitim süreci ve ülke keman eğitimi üzerine görüşler paylaşılacaktır. Çalıştay konuya duyarlı herkese açıktır.
IX. MÜZİK EĞİTİMCİLERİ ÇALIŞTAYI / 18-20 Kasım 2015 Afyon ili başta olmak üzere ülke genelinde müzik eğitimine dair sorunları konuşmak ve fikir paylaşımlarında bulunmak amacıyla düzenlenen etkinliğin bu yıl ki konusu “Türkiye’nin Koro Festivalleri”
IX. ULUSAL 23 NİSAN ÇOCUK KOROLARI ŞENLİĞİ / 23-24 Nisan 2016 Cumhuriyetin kurulduğu topraklarda bu şenliği gerçekleştirmek büyük bir mutluluk. Üniversitelerinizin çocuk korolarını aramızda görmek ise en büyük arzumuz.
IX. AMATÖR ÇALGICILAR FESTİVALİ / 7-8 Mayıs 2016 Profesyonel müzik eğitimini beslemesi ve nitelikli çalgı eğitiminin yaygınlaşması amacıyla düzenlenen etkinlik çocuk, genç ve yetişkin herkese açık.
VII. ULUSLARARASI HİSARLI AHMET SEMPOZYUMU / 28-30 Mayıs 2016/www.hisas.org.tr Ülkemizin sürdürülebilir tek uluslararası sempozyumunun bu yıl ki konusu “Müzik ve Terapi” Sempozyum her yıl olduğu gibi bu yıl da ülke müzik bilimi ve kültürüne hizmet etmek amacında.
VII. ULUSLARARASI MARSYAS KÜLTÜR, SANAT VE MÜZİK FESTİVALİ / 1-5 Haziran 2016 Ulusal Güzel Sanatlar liseleri, konservatuvarlar (12-18 Yaş) ve uluslararası flüt yarışmaları, sempozyum, panel, sergiler, belgesel gösterimleri ve uluslararası konser etkinlikleri festival bünyesinde yer alacak.Festival Andante dergisi “2014 Yılın Klasik Müzik Ödülü” Sahibi
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI İBRAHİM ALİMOĞLU MÜZİK MÜZESİ Türkiye’nin en büyük, Avrupanın ilk üçünde, dünyada ise ilk on müze arasında yer alan müze amatör, genel ve özellikle profesyonel müzikle uğraşan her birey ve topluluğa açık. Kurumunuz eğitimci ve öğrencilerini bu güzel dünya mirasını görmelerini arzu ediyoruz.

YARIŞMALAR MARSYAS FESTİVALİ YARIŞMALARI

Konservatuvarımız her yıl düzenli olarak yarışmalar düzenlemekte. Flüt yarışması ise özel bir yere ve anlama sahip. “Dünya’nın İlk Müzik Yarışmasının Yapıldığı Yer” olan Dinar’da bu yarışmasının yapılması ülke müzik kültürü ve değerlerinin dünyaca tanınması için büyük bir fırsat.
• Marsyas Festivali GSL Flüt Yarışması • Marsyas Festivali Konservatuvarlar 12-18 Yaş Flüt Yarışması • Marsyas Festivali Uluslararası Flüt Yarışması-18-30 Yaş (ayrıntılı bilgi: http://www.marsyasfestivali.com/)

NURTEN ANNE ÇOCUK ŞARKILARI YARIŞMASI Sanatın devlet desteği yanında kişisel veya kurumsal desteği önemlidir. Telek ailesi; korolar şenliği yanında her yıl düzenli olarak çocuk şarkıları düzenlenmesi projesine de destek verecektir. Yarışmanın bu yıl ki konusu “anne” olarak belirlenmiştir. Nurten Anne Çocuk Şarkıları Yarışması “ Anne” Temalı (Ayrıntılı bilgi: http://www.aku.edu.tr/AKU/DosyaYonetimi/MUZIKUYG/Duyurular/cocuk_sarkilari_yarismasi.pdf)