Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED) Genel Merkezi Meşrutiyet Caddesi Hatay Sokak No: 5/ 10 Kızılay- ANKARA
(312) 419 03 98 bilgi@muzed.org.tr

MÜZİK EĞİTİMCİLERİ DERNEĞİ (MÜZED) BASIN AÇIKLAMASI: MUSIKÎ MUALLİM MEKTEBİNİN 90. KURULUŞ YILDÖNÜMÜNDE SANATA VE SANAT EĞİTİMİNE ÖZGÜRLÜK İSTİYORUZ


31.10.2014

Musıkî Muallim Mektebi (Müzik Öğretmen Okulu) bundan tam 90 yıl önce Cumhuriyetimizin kurucusu ve Ulusal Kurtuluş Savaşımızın başkomutanı Atatürk’ün öngörüsüyle, İstiklâl Marşı’mızın bestecisi Osman Zeki Üngör’ün yönetiminde 1 Kasım 1924’te kuruldu. Musıkî Muallim Mektenin kuruluşuna ilişkin karar, aynı yılın Mart ayı başında uygulamaya konulan üç devrim yasasıyla birlikte verilmişti. Cumhuriyetimiz, henüz ilk yılında laiklik ve öğretim birliği devrimiyle birlikte ülkede sanatı ve sanat eğitimini canlandıracak, gerçek anlamda toplumsallaşmayı, kurumsallaşmayı sağlayacak bir sanat öğretim kurumunun kuruluşunu gerçekleştirmişti.

Musıkî Muallim Mektebi, bugünkü Müzik Öğretmenliği Bölümlerimizin, devlet konservatuvarlarımızın, senfoni orkestralarımızın, opera ve balelerimizin, koro ve topluluklarımızın temelidir. Musıkî Muallim Mektebiyle birlikte ülkemizde genel, meslekî ve özengen sanat eğitimi ana kaynağına kavuşmuş, bugüne ulaşan çok önemli bir birikim yaratmıştır.

Musıkî Muallim Mektebinin 90. Kuruluş yılında, ne yazık ki mevcut siyasal iktidar eliyle okullarımızdaki sanat eğitimi dersleri buharlaştırılmaya, uzman olmayan kişiler tarafından gizlilik içinde programları belirsizleştirilmeye, TÜSAK ve benzeri yasa girişimleriyle Cumhuriyetimizin yarattığı sanat kurumları ortadan kaldırılmaya, ulusumuzun ve ülkemizin geleceği karartılmaya çalışılmaktadır.

Musıkî Muallim Mektebinin 90. Kuruluş yıldönümü, biz sanat eğitimcilerine, sanatçılara, sanatseverlere, cumhuriyet değerlerine bağlı tüm kurum ve kuruluşlara, yok edilmek istenen sanatımıza daha kararlı bir biçimde sahip çıkma çağrısını içermektedir.

TÜSAK yasa girişimine son verilmelidir.

Okullardaki sanat eğitimi buharlaştırılamaz.

İktidarlar, sanat kurumlarının repertuarına müdahale edemez.

Bilime ve sanata özgürlük istiyoruz.

Biz sanat eğitimcileri, Hikmet Şimşek öğretmenimizin deyimiyle “Atatürk’ün müzik devriminin eriyiz.” Hiçbir gerici girişim, Atatürk’ün müzik devriminin tamamlanmasına ve daha da ileriye götürülmesine engel olamayacaktır. Saygılarımızla.

Refik SAYDAM

Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED)

Genel Başkanı