Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED) Genel Merkezi Meşrutiyet Caddesi Hatay Sokak No: 5/ 10 Kızılay- ANKARA
(312) 419 03 98 bilgi@muzed.org.tr

MÜZED MERKEZ YÖNETİM KURULU OLARAK MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI DR. MUAMMER YILDIZ İLE GÖRÜŞTÜK

MEB MÜSTEŞAR YARDIMCISI DR. MUAMMER YILDIZ:

“EĞİTİM SİSTEMİNİN BÜTÜNLÜĞÜ İÇİNDE SANAT EĞİTİMİNİN ÇOK ÖNEMLİ BİR YERİ VARDIR.”.

16.12.2016

           siteye_meb_mustesar_yardimcisi_ile_gorusme

Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı  Dr. Muammer Yıldız’ın geçtiğimiz hafta basında yer alan, “(…) öğrencilerin sanat ve spor alanındaki başarılarının TEOG’a yansıtılmasına ilişkin çalışmalarda önemli bir aşamaya gelindiğini ve yakında kamuoyu ile paylaşılacağı açıklaması üzerine MÜZED olarak Sayın Müsteşar Yardımcısı ile görüşme isteminde bulunduk. Görüşme istemimizin kabul edilmesiyle 14 Aralık 2016 günü Sayın Dr. Muammer Yıldız’ın makamında bu görüşme gerçekleşti. Görüşmeye MÜZED Genel Başkanı Refik Saydam ile birlikte MÜZED Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Suna Çevik ve MÜZED önceki Onur Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Uçan katıldılar.

Görüşmede derneğimiz adına Sayın Müsteşar Yardımcısının 3 – 4 Aralık 2016 tarihlerinde İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları ev sahipliğinde gerçekleştirilen 7. Temel Eğitim Sempozyumu açılış oturumundaki konuşmasında yaptığı “(…) öğrencilerin sanat ve spor alanındaki başarılarının TEOG’a yansıtılmasına ilişkin çalışmalarda önemli bir aşamaya gelindiğini ve yakında kamuoyu ile paylaşılacağı açıklaması anımsatılarak “bu açıklamanın derneğimiz tarafından memnuniyetle karşılandığı; açıklamada yer alan çalışmaların, okullarımızda sanat eğitiminin canlanmasına olumlu yönde katkıda bulunabileceği” vurgulandı. “Öğrencinin sanat başarısının geliştirilmesi çalışmalarının esas olarak okul içinde sanat derslerinin (Müzik, Resim) ve sanatsal etkinliklerin daha etkili ve verimli duruma getirilmesiyle başarılı olabileceği” belirtildi. Dernek olarak Merkez Yönetim Kurulu üyemiz Prof. Suna Çevik’in sorumluluğunda “MÜZED Çocuk Sanat Atölyeleri” adıyla bir sosyal sorumluluk projesini uygulamakta olduğumuz vurgulanarak projenin amacına, hedeflerine, işleyişine ilişkin bilgiler verildi. “Bakanlığın MÜZED Çocuk Sanat Atölyelerinin okullarımızda daha etkili biçimde uygulanabilmesi için ilgililere yönlendirici bir yazı göndermesinin gönüllü eğitimci, proje okulu ve projeye katılan öğrenci sayısını artırıcı bir işlev göreceği ve okullarımızda öğrencilerin sanatsal başarısının belirgin biçimde yükseltilmesine katkıda bulunacağı” belirtildi.

Öğrencilerin sanat eğitimi yönünden başarılarının yükseltilmesi hedefine uygun olarak “ilkokullarda da müzik ve resim derslerinin bu alanların dal öğretmenleri tarafından okutulmalarının sağlanması; sanat eğitimcisi istihdamının giderek tüm okulları kapsayacak biçimde adım adım artırılması, derslerin geçmişte olduğu gibi haftada iki saat olarak düzenlenmesinin Bakanlıkça gündeme alınması gereken ivedi çalışmalar olarak öne çıktığı” açıklandı. Konuyla ilgili son olarak “Öğretim programlarının ve ders kitaplarının alan uzmanlarının ve deneyimli eğitimcilerin de katılımıyla geliştirilmesinin ve okullarımızın müzik ve resim derslerinin gerektirdiği müzik odası, atölye, çalgı, araç ve gereçlerle donatılmasının; müzik eğitimcisi yetiştiren kurumların birikim ve donanım yönünden geliştirilmesine katkıda bulunulmasının ve Güzel Sanatlar Liselerinin başarısını düşürebilecek olan proje okulu uygulamasından vazgeçilerek bu okullardan başka yerlere atanan eğitimcilerin tekrar okullarına dönmelerinin sağlanmasının da önemli bir gereklilik olduğu” vurgulandı. MÜZED Olarak dile getirdiğimiz bu öneriler ve onun yanında Prof. Dr. Ali Uçan’ın hazırladığı “Çocukların, Ergenlerin ve Gençlerin Gereksinimi Çağdaş Eğitim” başlıklı bir değerlendirme ve öneriler yazısı Sayın Müsteşar Yardımcısına ayrıca yazılı olarak da sunuldu.

MEB Müsteşar Yardımcısı Dr. Muammer Yıldız, öneri ve açıklamaları dikkatle dinledikten ve yazılı öneri metinlerini aldıktan sonra şunları söyledi:

“Evet, İstanbul’daki sempozyumda böyle bir değerlendirme yaptık. Çünkü eğitim sisteminin bütünlüğü içinde sanat eğitiminin çok önemli bir yeri vardır. Sanatın ve sosyal bilimlerin fen alanı kadar önemli olduğunu düşünüyorum. Bu konu üzerinde hem İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü görevimde hem de Talim ve Terbiye Kurulundaki görevim dönemimde önemle durdum. TEOG sınavlarının kapsamı ve içeriği konusunda da aynı şekilde sanat eğitiminin bu önemi dikkate alınmalıdır. Derneğinizin yürüttüğü sosyal sorumluluk projesi örneği gönüllü olarak yürütülen çalışmaların büyük değer taşıdığını düşünüyorum. Bakanlığımızca bunlar izlenmeli, öneriler dinlenmelidir.”

            “Önerilerinizi dikkatle inceleyeceğiz, yararlanacağız. İlgili birimlerimize yönlendirerek izleyeceğiz. Bu konularda yapılacak çalışmalarla ilgili sizlere bilgi verilecektir.”

Müzik ve sanat eğitimcileri topluluğu adına dernek temsilcilerimizi kabul ettiği, önerilerimizi dikkatle dinlediği ve üzerinde gerekli inceleme ve çalışmalar yapılacağını vurguladığı için MEB Müsteşar Yardımcısı Sayın Dr. Muammer Yıldız’a teşekkür ediyoruz.. Konuyla ilgili gelişmeler izlenecek,  üyelerimiz ve meslek topluluğumuz bilgilendirilecektir. MÜZED bundan sonra da müzik, sanat eğitimcilerinin sesi olarak görüşme ve girişimlerini sürdürecektir.

_siteye_2016_12_14_dr-muammer_yildiza

site_icin_cocuklarinergenleringenclerin