Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED) Genel Merkezi Meşrutiyet Caddesi Hatay Sokak No: 5/ 10 Kızılay- ANKARA
(312) 419 03 98 bilgi@muzed.org.tr

LAİK VE BİLİMSEL EĞİTİM PLATFORMUNUN BASIN AÇIKLAMASINA VE PANELE ÇAĞRISI

MÜZED İSTANBUL ŞUBE BAŞKANI SELÇUK İŞCAN ARKADAŞIMIZIN DA KONUŞMACI OLDUĞU BU ÖNEMLİ ETKİNLİĞE ÖZELLİKLE İSTANBUL’DAKİ ÜYE VE DOSTLARIMIZIN KATILIMLARINI BEKLİYORUZ

cydd_platform

duyuru

Basın Açıklamasına ve Panele Çağrı

Son 15 yılda laik-bilimsel eğitimden verilen ödünler,  Cumhuriyet değerlerinin her geçen gün biraz daha aşındırılması,  uzun zamandır  “tehlikenin farkında olan” ve eğitimle ilgilenen sivil toplum örgütlerini bir araya getirdi. Beş sivil toplum örgütünün başkanlarının çağrısı ile bir araya gelen 25 sivil toplum kuruluşu,  “Laik ve Bilimsel Eğitim Platformu” adıyla bir platform oluşturdu.

Laik ve Bilimsel Eğitim Platformu, kuruluş gerekçelerini ve gündemlerindeki öncelikli sorunlar konusundaki görüşlerini bir basın toplantısı ve panelle kamuoyuna açıklayacak.

Siz sayın basın mensuplarını bu toplantıya davet ediyor, saygılar sunuyoruz.

Laik ve Bilimsel Eğitim Platformu Koordinasyon Kurulu

Prof. Dr. Aysel Çelikel  (ÇYDD Genel Başkanı)

Tansel Çölaşan   (ADD Genel Başkanı)

Prof. Dr. Ahmet Altınel  (ÇEV Başkanı)

Prof. Dr. Necla Arat  (KAD Başkanı)

Av. Nazan Moroğlu (İKKB Başkanı)

LAİK VE BİLİMSEL EĞİTİM PLATFORMU                                                             

BASIN AÇIKLAMASI VE PANEL

PROGRAM

(Saat 10:30-15:00 arası İTÜ Maçka Sosyal Tesislerinde yapılacaktır)

10.30 – 11.00 Kayıt

11.00 – 11.15 Açılış Konuşması: Prof. Dr. Aysel Çelikel / Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD)

11.15 – 11.30 Basın Açıklamasının Okunması: Prof. Dr. Necla Arat / Kadın Araştırmaları Derneği (KAD)

 1. 30 – 13.30 Panel

BİRİNCİ OTURUM

Yöneten: Av. Nazan Moroğlu / İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB)

 • 4+4+4 Sisteminin Sonuçları: Nazım Mutlu / Ulusal Eğitim Derneği (UED)
 • MEB’in Yeni Müfredat Taslağına Genel Bakış: Mehmet Balık / Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası ( EĞİTİM-İŞ)
 • MEB’in Yeni Müfredat Programı Taslağı: Kâmuran Karaca / Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (EĞİTİM SEN)
 • Ders Programları ve Din Dersleri: Prof. Dr. Dilek Gözütok / Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD)
 • Liseye Geçiş Sınavı (TEOG) ve İmam Hatipler: Ömer Yılmaz- Begüm Doğan/ Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der)
 • “Proje Okul” AKP İktidarının Lise Projesi: Canan Kuralay / Proje Okulları İnisiyatifi
 • Türkiye Maarif Vakfı Kanunu: Prof. Dr. Güler Yalçın / Köy Enstitülerini Araştırma ve Eğitimi Geliştirme Vakfı (KAVEG)

İKİNCİ OTURUM

Yöneten: Gülsün Kaya / Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD)

 • Ulusal, Uluslararası Sınav Sonuçları ve Eğitimde Nitelik: Prof. Dr. Kemal Kocabaş / Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği (YKKED)
 • Devlet Eliyle Dinselleşme: Kâmuran Karaca / Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (EĞİTİM SEN)
 • Okul Öncesi Eğitimi: Mehmet Balık / Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (EĞİTİM-İŞ)
 • Ders Kitapları ve Okullarda Dağıtılan Kitaplar: Prof. Dr. Dilek Gözütok / Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD)
 • Okullarda Yapılan Törenler: Selçuk İşcan / Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED)
 • Yurtlar ve Pansiyonlar: Yasemin Zeytinoğlu / Sosyal Haklar Derneği
 • Veliler Ne İstiyor? Metin Erdoğdu / Öğrenci Veli Derneği (Veli-der)