Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED) Genel Merkezi Meşrutiyet Caddesi Hatay Sokak No: 5/ 10 Kızılay- ANKARA
(312) 419 03 98 bilgi@muzed.org.tr

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN “GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ” KONUSUNDA MEB ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEVZUAT UZMANLARIYLA GÖRÜŞTÜK

2008 TARİHLİ “GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ”NİN MADDELERİNİN AYNI ALANLA İLGİLİ BAŞKA YÖNETMELİK MADDELERİYLE MÜKERRER İÇERİKTE OLMASI NEDENİYLE KALDIRILDIĞI; UYGULAMADA HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİĞİN SÖZ KONUSU OLMADIĞI BELİRTİLDİ

10 Mayıs 2017 tarihinde yayımlanan 30062 sayılı Resmî Gazete’nin 17. sayfasında Millî Eğitim Bakanlığının “GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK” adıyla üç maddelik bir yönetmeliği yer aldı. Bu kısa yönetmelikte aşağıdaki maddeler bulunmaktadır:

“MADDE 1 – 6/11/2008 tarihli ve 27046 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Güzel Sanatlar Eğitimi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.”

Bu duyuru, yanında gerekçenin ya da başka bir açıklamanın yer almaması deneniyle müzik konservatuvarlarda ve Güzel Sanatlar liselerinde görev yapan bazı arkadaşlarımız arasında haklı olarak merak ve endişe duygusu uyandırdı. Derneğimizi arayan müzik eğitimcileri, bu gelişmeyle ilgili ayrıntılı bilgi istediler.

MÜZED Genel Başkanı Refik Saydam 11 Mayıs 2017 Perşembe günü Millî Eğitim Bakanlığına giderek konuyu Ortaöğretim Genel Müdürlüğü mevzuat uzmanlarıyla görüştü. Eğitim Politikaları Daire Başkanı Eğitim Uzmanı Erol Günay, kaldırılan yönetmeliğin “işlevsel olmayan bir yönetmelik” olduğunu belirtti. Bu yönetmelik maddelerinin, “Yükseköğretim Kurumları Devlet Konservatuvarları Müzik ve Bale İlköğretim Kurumları ile Müzik ve Sahne Sanatları Liseleri Yönetmeliği”nde aynen yer aldığını belirten Günay, mükerrer içerikte olduğu için “Güzel Sanatlar Eğitimi Yönetmeliği”nin yürürlükten kaldırıldığını, uygulamada hiçbir değişikliğin söz konusu olmadığını açıkladı. Güzel Sanatlar liseleri açısından gerekli mevzuatın “Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Yönetmeliği”nde yer aldığını belirtti.

İptal edilen yönetmelikle ilgili gerekçe derneğimize verildi. İptal gerekçesi aşağıdadır:

“GENEL GEREKÇE

Güzel sanatlar alanlarında özel istidat ve kabiliyetleri beliren çocukları küçük yaşlardan itibaren yetiştirmek üzere açılan ilkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki eğitim kurumlarının kuruluş ve işleyişi ile alınacak diğer tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenlemek üzere 6/11/2008 tarihli ve 27046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Güzel Sanatlar Eğitimi Yönetmeliği hazırlanmıştı.

Ancak, 15/1/2015 tarihli ve 29237 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumları Devlet Konservatuvarları Müzik ve Bale İlköğretim Kurumları ile Müzik ve Sahne Sanatları Liseleri Yönetmeliği” nin amacında da “Güzel sanatlar alanlarında özel yetenek ve kabiliyetleri beliren çocuklar, küçük yaşlardan itibaren yetiştirmek üzere üniversiteler bünyesinde Devlet konservatuvarlarına bağlı olarak açılan müzik ve bale ilköğretim kurumları ile müzik ve sahne sanatları liselerinin eğitim-öğretim ve işleyişi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.” ifadesine yer verilmektedir.

Bu nedenle, Güzel Sanatlar Eğitimi Yönetmeliğinde yer alan hükümler Yükseköğretim Kurumları Devlet Konservatuvarları Müzik ve Bale İlköğretim Kurumları ile Müzik ve Sahne Sanatları Liseleri Yönetmeliğinde yer aldığından uygulamada kullanılmayan söz konusu Yönetmeliğin yürürlükten kaldırılması gerekmektedir.”

Durumu değerli meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

MÜZİK EĞİTİMCİLERİ DERNEĞİ (MÜZED) GENEL MERKEZİ