Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED) Genel Merkezi Meşrutiyet Caddesi Hatay Sokak No: 5/ 10 Kızılay- ANKARA
(312) 419 03 98 bilgi@muzed.org.tr

ULUSLARARASI 3. İPEKYOLU MÜZİK KONFERANSI 17-19 TEMMUZ 2017 TARİHLERİNDE KKTC’NİN GAZİMAĞUSA KENTİNDE BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

MÜZED İLE DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ARASINDA KKTC MÜZİK EĞİTİMCİLERİNİN BİRLİĞİNİN OLUŞTURULMASI AMACIYLA İŞBİRLİĞİ, DESTEK VE DAYANIŞMAYI İÇEREN BİR PROTOKOL İMZALANDI

Müzik Eğitimcileri Derneği MÜZED girişim ve öncülüğünde, Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı (TÜRKSOY) ve üniversitelerle birlikte ilki 2014’te İstanbul’da; ikincisi 2016’da Bolu’da gerçekleştirilen Uluslararası İpek Yolu Müzik Konferansının üçüncüsü 17-19 Temmuz 2017 tarihlerinde KKTC Gazimağusa Kentinde yapıldı. Uluslararası 3. İpek Yolu Müzik Konferansı  Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED), Doğu Akdeniz Üniversitesi  (DAÜ) ve TÜRKSOY işbirliğinde Doğu Akdeniz Üniversitesinin ev sahipliğiyle KKTC Cumhurbaşkanlığının, Gazimağusa Belediye Başkanlığının desteğiyle  Gazimağusa’da Rauf Raif Denktaş Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Özkaramanlı, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Konferans Eş Başkanları Prof. Dr. Uğur Alpagut ve Prof. Memduh Özdemir, DAÜ Eğı̇tim Fakültesı̇ Dekanı, Prof. Dr. Ülker Vancı Osam, MÜZED Genel Başkanı Refi̇k Saydam ve TÜRKSOY Genel Sekreterı̇ Prof. Düsen Kaseinov yaptıkları açılış konuşmalarında, temsil ettikleri kurumları adına konferansın önemini vurguladılar, üç gün boyunca yapılacak etkinlikler hakkında bilgi verdiler.

Konferansın çağrılı konuşmacıları Prof. Dr. Ali UÇAN’ın “Doğu-Batı İnsanının ilk doğal-temel-ortak müziksel donanımı”;  Prof. Dr. Masafumi OGAWA’nın ”Dağu ve Batı arasında müzik eğitimi yönünden benzerlikler ve farklılıklar”; Prof. Dr. Ahmet YÜRÜR’ün “Doğu-Batı Müziklerini Ayıran Aşılmaz Duvarlar’a Dair”;  Prof. Düsen KASEİNOV’un “TÜRKSOY’un kültür ve sanat çalışmaları”; Timur B. DAVLETOV’un ”Ön ve Orta Asya’daki Şamanlık/Kamlık Geleneğindeki Müzik ve Aşıklık/Ozanlık” konularındaki konuşmaları, katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

Konferans boyunca altı farklı salonda 98 bildiri sunumu yapıldı. Konferansın üç gün süresinde Masis Aram Gözbek tarafından “İpek Yolu koro çalıştayı”, Yavuz Durak tarafından “Çocuk şarkıları beste atölyesi”, Feruza Abdullayeva ve Bige Bediz Kınıklı tarafından “Yaylı çalgılar atölyesi”, Hatıra Ahmedli Cafer tarafından “Besteleme teknikleri çalıştayı” Kağan Korad, Bekir Küçükay, Mehmet Gürgün tarafından “İpek Yolu gitar çalıştayı” gerçekleştirildi.

“Yaşam Yolculuğunda Müzik”, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Müzik Eğitimi ve  Türkiye’de Müzik Eğitimcisi Yetiştiren Üniversiteler”, “2018 Bakü Isme Dünya Konferansı Tanıtımı “, “Bestecilik Yorumculuk ve Eğitimsel Çerçeveden Türkiye’de Klasik Gitar” konularında dört panel, Kıbrıs konulu çocuk şarkıları yarışması ve resital, oda müziği, koro müziği ve orkestra türlerinde dokuz konser yapıldı. İçinde İpek Yolu Orkestrası, Ada Işığı Çocuk Korosu ve İpek Yolu Koro Çalıştayı Fı̇nal Konserinin de bulunduğu tüm konserler, izleyicilerin beğenisini kazandı.

3.ipekyolu_afisi

ULUSLARARASI 3. İPEKYOLU MÜZİK KONFERANSI SONUÇ BİLDİRGESİ

(19.07.2017/Gazimağusa-KKTC)

            Uluslararası 3. İpek Yolu Müzik Konferansı  Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED), Doğu Akdeniz Üniversitesi  (DAÜ) ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) işbirliğinde Doğu Akdeniz Üniversitesinin içten, kararlı ve duyarlı ev sahipliğiyle KKTC Cumhurbaşkanlığının, Gazimağusa Belediye Başkanlığının desteğiyle  17-19 Temmuz 2017 tarihlerinde Gazimağusa’da Rauf Raif Denktaş Kültür Merkezinde verimli ve başarılı biçimde gerçekleştirilmiştir.

Düzenleyen kuruluşlar adına yapılan açılış konuşmalarının ardından katılımcılar, konferans süresince çağrılı konuşmacılar Prof. Dr. Ali UÇAN, Prof. Dr. Masafumi OGAWA, Prof. Dr. Ahmet YÜRÜR, Prof. Düsen KASEİNOV ve Timur B. DAVLETOV’u dinleme fırsatı bulmuştur. Konferans içinde 98 bildiri sunumu yapılmış; koro, çocuk şarkıları besteleme, yaylı çalgılar, besteleme teknikleri ve gitar konularında beş çalıştay, “Yaşam Yolculuğunda Müzik”,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Müzik Eğitimi ve  Türkiye’de Müzik Eğitimcisi Yetiştiren Üniversiteler”, “2018 Bakü Isme Dünya Konferansı Tanıtımı “, “Bestecilik Yorumculuk ve Eğitimsel Çerçeveden Türkiye’de Klasik Gitar” konularında dört panel, Kıbrıs konulu çocuk şarkıları yarışması ve resital, oda müziği, koro müziği ve orkestra türlerinde çok başarılı dokuz konser yapılmıştır. Özellikle İpek Yolu Orkestrası, Ada Işığı Çocuk Korosu ve İpek Yolu Koro Çalıştayı Fı̇nal Konseri olmak üzere tüm konserler coşkuyla, duyarlılıkla izlenmiş, izleyenlerin beğenisini kazanmıştır.

Konferans katılımcıları aşağıdaki konularda görüş birliğine varmışlardır:

 1. KKTC’de her düzeydeki eğitim öğretim kurumunda görev yapmakta olan müzik eğitimcileri birliğinin oluşturulması amacıyla MÜZED ile Doğu Akdeniz Üniversitesi arasında bugün (19.07.2017) işbirliği, destek ve dayanışmayı içeren çok önemli bir protokol imzalanmıştır.
 2. MÜZED’in organizesinde; 2017’de üçüncüsü yapılmış olan İpek Yolu Müzik Konferansı, 2018’de 33. ISME Dünya Konferansının Bakü’de MÜZED organizasyonunda yapılacak olması nedeniyle, 2018’de yurt içinde ayrıca bir konferans düzenlenmeyecek,  bütün ilgi ve katılım ISME Bakü Konferansına yönlendirilecektir.
 3. 2019’da İSME-MÜZED işbirliği ile yapılacak İstanbul Bölgesel Konferansının 4. İpek Yolu Konferansıyla birleştirilmesi kararlaştırılmıştır.
 4. 2020 İpekyolu Uluslararası Müzik Konferansının yeniden KKTC’de MÜZED, KKTC Müzik Eğitimi Birliği, Doğu Akdeniz Üniversitesi ve TÜRKSOY işbirliğinde yapılması kararlaştırılmıştır.

Bu sonuç bildirgesi, 19 Temmuz 2017 tarihinde KKTC’de  Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kültür Merkezinde yapılan 3. Uluslararası İpek Yolu Müzik Konferansı kapanış oturumunda bulunan tüm katılımcıların oybirliğiyle kabul edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

????????????????????????????????????

Konferans açılışında saygı duruşu

????????????????????????????????????

DAÜ Rektör Yrd., Prof.Dr. Hüseyin ÖZKARAMANLI

????????????????????????????????????

Gazimağusa Belediye Başkanı, İsmail ARTER

????????????????????????????????????

Prof. Dr. Ülker VANCI OSAM, DAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı

????????????????????????????????????

Prof. Dr. Uğur ALPAGUT, Konferans Eşbaşkanı

????????????????????????????????????

Prof. Memduh ÖZDEMİR, Konferans Eşbaşkanı

????????????????????????????????????

Refik SAYDAM, MÜZED GenelBaşkanı

????????????????????????????????????

Prof. Düsen KASEİNOV, TÜRKSOY Genel Sekreteri

ipekyolu_3_haberi (7)

Erkan DAĞLI, KKTC Müzik Eğitimcisi, Koro Şefi

IMG_2017_07_17_kktc_3.ipekyolu (17)

Turan Manafzade Yönetiminde İpek Yolu Orkestrası

kucukay

Bekir Küçükay Gitar resitali

ipekyolu_3_haberi (9)

Erkan Dağlı Yönetiminde Ada Işığı Çocuk Korosu konseri

ipekyolu_3_haberi (6)

Masis Aram Gözbek yönetiminde İpek Yolu Koro Çalıştayı Konseri

IMG_2017_07_17_kktc_3.ipekyolu (24)

Prof. Dr. Masafumi Ogawa KKTC, Türkiye ve Japonya dostluğu

IMG_2017_07_17_kktc_3.ipekyolu (12)

Konferans salonlarından bir görünüm

IMG_2017_07_17_kktc_3.ipekyolu (2)

Gözdem İlkay piyano resitali

ipekyolu_3_haberi (8)

Değerlendirme oturumu

 

dau_muzed_protokolu_1_sayfadau_muzed_protokolu_2_sayfa

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (DAÜ) VE MÜZİK EĞİTİMCİLERİ DERNEĞİ (MÜZED/ TÜRKİYE) ARASINDA KKTC MÜZİK EĞİTİMİ BİRLİĞİ KURULMASI HAKKINDA PROTOKOL

 1. Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED/TÜRKİYE), KKTC Müzik Eğitimi Birliğinin kuruluşunu destekler. Bu kuruluşun oluşumu, etkinleşimi ve gelişiminde gerekli olanak ve katkıyı sunar.
 2. KKTC Müzik Eğitimi Birliği ile Türkiye’nin Türk Dünyası ülkeleri, toplum ve topluluklarının ve diğer dünya ülkelerinin müzik eğitimcilerinin;

          (a) karşılıklı olarak birbirlerinin  müzik kültürlerini, müzik eğitimlerini daha yakından

tanımalarına fırsat ve olanak sağlar.

          (b) müzik eğitimine  ilişkin donanımbirikim ve deneyimlerini birbirleriyle

paylaşmalarına fırsat ve olanak sağlar.

          (c) müzik kültürü ve müzik eğitimi alanında sahip oldukları çeşitli fırsat, olanak ve seçeneklerden birbirlerini daha etkili ve verimli biçimde yararlandırmalarına katkıda bulunur.

          (ç) müzik kültürü ve müzik eğitimi varlıklarının taranmasıkorunması ve daha da geliştirilmesi yönünde öneri ve etkinliklerde bulunur.

 1. KKTC Müzik Eğitimi Birliği ile Türkiye’nin Türk Dünyası ülkeleri, toplum ve topluluklarının ve diğer dünya ülkelerinin müzik eğitimcileri arasında;

          (a) sağlıklı ve düzenli bir iletişim-etkileşim  sağlanmasına,

          (b) etkili, verimli bir dayanışma ve işbirliği ile ortak çalışma fırsat ve  olanaklarının yaratılmasına,

          (c) ortak çalışmalar yapılmasına, ortak etkinlikler düzenlenmesine ve ortak yayımlar yapılmasına,

          (ç) müzik kültürü ve müzik eğitimi alanında gerçekleştirilecek düzenli buluşma, ortak çalışma, etkinlikler ve yayımlar aracılığıyla dostluk ve kardeşlik bilincinin güçlenmesine katkıda bulunur.

 1. KKTC Müzik Eğitimi Birliği ile Türkiye’nin Türk Dünyası ülkeleri, toplum ve topluluklarının ve diğer dünya ülkelerinin müzik eğitimcilerini belli aralıklarla buluşturup;

          (a) ulusalbölgesel ve uluslararası müzik eğitimi sorunlarının saptanmasına

görüşülmesine ve tartışılmasına;

          (b) olası çözüm önerilerinin geliştirilmesine ve  paylaşılmasına;

          (c) yeni tasarım ve gerçekleştirimler için uygun ortam oluşturulmasına katkıda

bulunur.

 1. KKTC Müzik Eğitimi BirliğininTürk Dünyası ülkeleri, toplum ve topluluklarının müzik eğitimiyle ilgili ulusal sanat, meslek örgütlerine, Uluslararası Müzik Eğitimi Birliği (ISME-International Society for Music Education) ve Avrupa Okul Müzik Eğitimi Birliği (EAS-European Association for Music in Schools) gibi kıtasal ve evrensel boyutlu örgütlere tanıtılmasınaortak amaçlar çerçevesinde işbirliği yapılmasına, bu kuruluşların düzenlediği uluslararası sanat etkinliklerine katılabilmelerine katkı sağlar.

 

PROF. DR. NECDET OSAM

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (DAÜ) REKTÖRÜ

 

REFİK SAYDAM

MÜZİK EĞİTİMCİLERİ DERNEĞİ (MÜZED/TÜRKİYE)

GENEL BAŞKANI

 

 

COLLABORATION PROTOCOL

BETWEEN

EASTERN MEDITERRANEAN UNIVERSITY (EMU)

AND

THE MUSIC EDUCATORS ASSOCIATION

(MÜZED/TURKEY)

REGARDING THE FORMATION OF THE TRNC MUSIC EDUCATION ASSOCIATION

 

 

 1. Eastern Mediterranean University (EMU) and the Music Educators Association (MÜZED/TURKEY), support the establishment of the TRNC Music Education Association. The said parties provide necessary possibilities and support in the formation, activation and development of the aforesaid association.

 

 1. The parties provide support and opportunities for the TRNC Music Education Association and the music educators of Turkey and the countries, societies and communities belonging to the Turkic World and all other countries;

 

(a) to get to know and recognise each other’s music culture and music education.

(b) to mutually share their accumulation, expertise and experiences regarding music education.

(c) to allow each other to benefit from various opportunities, possibilities and choices they have in the areas of music culture and music education in a more effective and productive way.

(d) in the form of recommendations and activities targeting the detection, protection and further development of music culture and music education.

 

 1. Regarding the TRNC Music Education Association and the music educators of Turkey and the countries, societies and communities belonging to the Turkic World and all other countries,

 

(a) provision of healthy and regular communicationinteraction,

(b) creation of opportunities and possibilities for joint work through effective and productive collaboration and cooperation,

(c) application of joint work, organisation of joint activities and production of joint publications,

(d) provision of support regarding the development of solidarity in the areas of music culture and music education through regular meetings, joint work, activities and publications.

 

 1. Through the provision of a context allowing the TRNC Music Education Association and the music educators of Turkey and the countries, societies and communities belonging to the Turkic World and all other countries to come together at regular intervals, contributing to the

 

(a) specification and discussion of problems in music education at national, regional and international levels;

(b) development and sharing of possible recommendations for solution;

(c) formation of a suitable environment for new plans and realisations.

 

 1. Provides contributions and support for;

 

– the recognition of the TRNC Music Education Association by the national arts and professional organisations pertaining to the music education of the countries, communities and societies of the Turkic World and by continental and universal organisations including the International Society for Music Education (ISME) and the European Association for Music in Schools (EAS);

– the creation of cooperation opportunities between the TRNC Music Education Association and the said organisations in line with common objectives

– enabling the TRNC Music Educatoion Association to participate in international arts events organised by the aforesaid organisations.

 

PROF. DR. NECDET OSAM

EASTERN MEDITERRANEAN UNIVERSITY   (EMU) RECTOR

 

 REFİK SAYDAM

MUSIC EDUCATORS ASSOCIATION (MÜZED/TURKEY)

PRESIDENT

 

dau_muzed_imza_fotolari (10)dau_muzed_imza_fotolari (6)dau_muzed_imza_fotolari (13)ipekyolu_3_haberi (4)IMG_2017_07_17_kktc_3.ipekyolu (30)

 

KONSERLER

İPEK YOLU ORKESTRASI / SİLK ROAD ORCHESTRA

Turan MANAFZADE Orkestra Şefi / Conductor
Hatıra Ahmedli CAFER Sanat Yönetmeni / Art Direct

17 Temmuz 2017 Yer: Othello Kalesi (20. Uluslararası Mağusa Kültür, Sanat ve Turizm Festivali Kapsamında) Saat: 21.30

18 Temmuz 2017 Yer: Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı Saat: 19.30

Program / Program

 1. Ferit Alnar – Kanun Konçertosu 3. Bölüm / Solist: Doç. Dr. Oğuz Karakaya (Kanun)
 2. Hatıra Ahmedli Cafer – Anadolu, Yuğ
 3. Hasan Uçarsu – Lamento
 4. Kara Karaev – Üç Minyatür I. Ayşe, II. Danse
 5. Arr. M. Mehmandarov – Üsküdar’a Gideriken
 6. Yiğit Kolat – Pomeranyalı Süiti I. Minuet (Mimi’nin Rüyası) II. Süperpom (Bartok’un Rüyası)
 7. Ali Hoca – Küçük Kıbrıs Süiti

İpek Yolu Orkestrası ve Bekir Küçükay, 17 Temmuz 2017’de ayrı program/ birleşik konserlerle 21. Uluslararası Gazimağusa Festivali kapsamında Othello Kalesinde! Saat: 21.00  Yer: Othello Castle

I. Keman • Feruza Abdullayeva – Baş Kemancı “Konzertmeister” • Uğur Alpagut (Abant İzzet Baysal Üniversitesi) • Arif Möhsünoğlu (Bilkent Üniversitesi) • Feridun Büyükaksoy (Gazi Üniversitesi) • Şeyda Çilden (Gazi Üniversitesi) • Nihan Yağışhan (Akdeniz Üniversitesi) • Demet Girgin (Balıkesir Üniversitesi) • Gürkan Güleç (Dokuz Eylül Üniversitesi) • Özgür Eğilmez (Uludağ Üniversitesi) • Ayda Aras (Aksaray Üniversitesi) • Senem Acay Sözbir (Abant İzzet Baysal Üniversitesi) • İlkay Göksel (Bülent Ecevit Üniversitesi) • Ceyda Çınardal (Kafkas Üniversitesi) • Hüseyin Parpucu (Gazi Üniversitesi) • Caner Kalender (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

II. Keman • Dolunay Akgül Barış (Abant İzzet Baysal Üniversitesi) • Savaş İnciroğlu (Abant İzzet Baysal Üniversitesi) • İlknur Özal Göncü (Gazi Üniversitesi) • Aylin Möhsünoğlu (Hacettepe Üniversitesi) • Buşra İnci Şendurur (Gazi Üniversitesi) • Pelin Özkan (Süleyman Demirel Üniversitesi) • Sevilay Kalay (Gazi Üniversitesi) • Şenol Afacan (Ahi Evran Üniversitesi) • Melih Günaydın (Süleyman Demirel Üniversitesi) • Adil Levent Yüksel ( Süleyman Demirel Üniversitesi) • Güllü Öztürk (Harran Üniversitesi) • Gökçe Evren (Gazi Üniversitesi)

Viyola • Cavid Cafer (Bilkent Senfoni Orkestrası) • Bige Bediz Kınıklı (Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı) • Yakup Alper Varış (Ondokuz Mayıs Üniversitesi) • Bilgehan Soysel (Gazi Üniversitesi) • Seda Eden (Abant İzzet Baysal Üniversitesi) • Zeki Fırat Demirci ( Harran Üniversitesi) Çello • Şinasi Çilden (Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası) • R. Erol Demirbatur (Uludağ Üniversitesi) • Şebnem Yıldırım Orhan (Gazi Üniversitesi) • Naz Evren Duranoğlu (Bülent Ecevit Üniversitesi) • Levent Çınardal (Kafkas Üniversitesi) • Emin Erdem Kaya (Nevşehir Üniversitesi) • Derya Kıraç (Cumhuriyet Üniversitesi) • Hazel Ercan (Gazi Üniversitesi) • Can Çiftçibaşı (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi) • Yiğit Onat (Gazi Üniversitesi) • İsmail Eraslan (Karadeniz Teknik Üniversitesi) • Taner Topaloğlu (Harran Üniversitesi)

Kontrabas • İlker Kömürcü (Bülent Ecevit Üniversitesi)

Gözdem İlkay Pı̇yano Resı̇tali / Piano Recital

17 Temmuz 2017 / 17 July 2017

Ana Salon / Büyük Hall 10.30

Üç Viyolonsel ve Piyano Oda Müziği Konseri / Three Violoncello and Piano Room Music Concert

18 Temmuz 2017 / 18 July 2017 Ana Salon / Büyük Hall 13.30

Şinasi Çilden (Viyolonsel) • Şebnem Yıldırım Orhan (Viyolonsel) • Başak Gorgoretti (Viyolonsel) • Selçuk Bilgin (Piyano)

 

 Kanun-Tambur Dinletisi / Qanun-Tambur Concert

18 Temmuz 2017 / 18 July 2017 Ana Salon / Büyük Hall 16.00

Tambur: Hanefi Özbek • Kanun: Volkan Gidiş

 

Heran Mı̇rı̇llo Yuliya Starastsenkava Yılmaz Flüt-Pı̇yano Konseri Heran Mı̇rı̇llo- Yuliya Starastsenkava Yılmaz Flute Piano Recital 19 Temmuz 2017 / 19 July 2017 Ana Salon / Büyük Hall 13.00

 

Bekı̇r Küçükay Konseri̇ / Bekı̇r Küçükay Concert 17 Temmuz 2017 / 17 July 2017 / 14.30 Ana Salon / Büyük Hall 17 Temmuz 2017 / 17 July 2017 / 21.00 Othello Kalesi / Othello Castle Program /

Program 1- İSTANBUL Prelüd Mavi Umut Sabah Dostluk Moda Blues Şenlik
2- DÜŞLER Derin Uyku Şeytanın Dansı Melankoli Uyanış 3- İZDÜŞÜM 4- GEZİ

DAÜ – SEM Ada Işığı Çocuk Korosu DAÜ – SEM Ada Işığı Children’s Chorus 17 Temmuz 2017 / 17 July 2017 Ana Salon / Büyük Hall 17.30 Koro Şefi / Conductor: Erkan Dağlı

 

İpek Yolu Koro Çalıştayı Fı̇nal Konseri Silk Road Choir Workshop Final Concert 19 Temmuz 2017 / 19 July 2017 Ana Salon / Büyük Hall 17.30 Koro Şefi / Conductor: Masis Aram Gözbek

 

 

PANELLER

YAŞAM YOLCULUĞUNDA MÜZİK / Life Journey Through Music 17 Temmuz 2017 / 17 July 2017 Arsı̇noe Salonu / Arsı̇noe Hall 15:30-17:00

Moderatör / Moderator Başak Gorgoretti Panelistler / Panelists Anastasia Hasikou, Mustafa Elmas, Masis Aram Özbek, Okan Ersan

 

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NDE MÜZİK EĞİTİMİ VE TÜRKİYE’DE MÜZİK EĞİTİMCİSİ YETİŞTİREN ÜNİVERSİTELER Music Education in Turkish Republic of Northern Cyprus and Gazi Eğitim 18 Temmuz 2017 / 18 July 2017 Arsı̇noe Salonu / Arsı̇noe Hall 11:00-12:30

Moderatör / Moderator Ali Uçan Panelistler / Panelists Yılmaz Taner, Sümer Sungurtekin, Leyla Alpagut, Halil Kalgay

 

2018 BAKÜ ISME DÜNYA KONFERANSI TANITIMI 2018 Baku ISME World Conference 18 Temmuz 2017 / 18 July 2017 Ana Salonu / Büyük Hall 10:00-10:30

Moderatör / Moderator Suna Çevik Panelistler / Panelists Refik Saydam, Uğur Alpagut

 

BESTECİLİK YORUMCULUK VE EĞİTİMSEL ÇERÇEVEDEN TÜRKİYE’DE KLASİK GİTAR Classical Guitar In Turkey In Composing, Interpretation And Training Areas 18 Temmuz 2017 / 18 July 2017 Arsı̇noe Salonu / Arsı̇noe Hall 14:30-16:00

Moderatör / Moderator Serkan Çankaya Panelistler / Panelists Kağan Korad, Bekir Küçükay, Mehmet Gürgün, Sadık Yöndem

 

ÇALIŞTAYLAR

İPEK YOLU KORO ÇALIŞTAYI Silk Road Choir Workshop 17 Temmuz 2017 / 17 July 2017 / 12:15, 15:30 18 Temmuz 2017 / 18 July 2017 / 11:00, 14:30, 16:30 19 Temmuz 2017 / 19 July 2017 / 10:00, 14:00 Küçük Salon / Küçük Hall

Koro Şefi: Masis Aram Gözbek Piyano Eşlik: Mehmet Şahin Akıncı

 

ÇOCUK ŞARKILARI BESTE ATÖLYESİ Children’s Songs Composition Atelier 17 Temmuz 2017 / 17 July 2017 / 15:30 18 Temmuz 2017 / 18 July 2017 / 11:00 19 Temmuz 2017 / 19 July 2017 / 10:00 Ana Salon / Büyük Hall

Yavuz Durak

 

İPEK YOLU YAYLI ÇALGILAR ÇALIŞTAYI Silk Road Stringed Instruments Workshop 17 Temmuz 2017 / 17 July 2017 / 12:15 Arsinoe Salon / Arsinoe Hall

Keman: Feruza Abdullayeva Viyola: Bige Bediz Kınıklı

 

BESTELEME TEKNİKLERİ ÇALIŞTAYI Composition Techniques Workshop 17 Temmuz 2017 / 17 July 2017 / 12:15 Ana Salon / Büyük Hall

Hatıra Ahmedli Cafer

 

İPEK YOLU GİTAR ÇALIŞTAYI Silk road guitar workshop 19 Temmuz 2017 / 19 July 2017 / 14:00 Othello Salonu / Othello Hall

Kağan Korad • Bekir Küçükay • Mehmet Gürgün

 

 1. ULUSLARARASI İPEK YOLU MÜZİK KONFERANSI, “KKTC ve KIBRIS’IN DOĞASI” KONULU ÇOCUK ŞARKILARI YARIŞMASINDA ÖDÜL ALAN YAPITLAR

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ KAZANAN ŞARKI

Akdeniz’in İncisi

(Müzik : İsmail  Sözen / Söz : İsmail  Sözen)

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ KAZANAN ŞARKI

Cennettir Kıbrıs’ım

(Müzik : Ayhan Öztürk  / Söz : Şirin Zaferyıldızı)

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ KAZANAN ŞARKI

Kıbrıs’ta Çocuk Olmak

(Müzik : Nedim Yıldız / Söz : Nedim Yıldız)

SEÇİCİ KURUL DEĞERLENDİRME SONUÇLARINA GÖRE FİNALE KALAN YAPITLAR

(Finale kalan tüm şarkılar, Erkan Dağlı yönetiminde Ada Işığı Çocuk Korosu tarafından 17.07.2017 günü yarışma sırasında seslendirilmiş ve son değerlendirme bu seslendirimden sonra yapılarak ödül alan şarkılar belirlenmiştir.)

Cennettir Kıbrıs’ım     (Müzik : Ayhan Öztürk / Söz : Şirin Zaferyıldızı)

Kıbrıs Kıbrıs  (Müzik : Pınar Çelik Demiray / Söz : Uğur   Sümer)

Kalpleri Kıbrıs’a Bağlar   (Müzik : Tamer Bektaş / Söz : Şahine Hatipoğlu)

Kıbrıs’ıma    (Müzik   : Seval   KÖSE / Söz : Yener OKATAN)

Kıbrıs’ta Çocuk Olmak   (Müzik : Nedim Yıldız / Söz : Nedim Yıldız)

Bak İşte  Kıbrıs   (Müzik   : Harun Keskin / Söz : Harun Keskin)

Kıbrıs Akdeniz’de Bir Yıldız  (Müzik   : Hatice Onuray Eğilmez / Söz  : Hatice Onuray Eğilmez)

Kıbrıs’ım   (Müzik : Mehmet Şahin Akıncı / Söz : Mehmet Şahin Akıncı)

Mavi Yıldız   (Müzik : Korhan Doğan / Söz : Korhan Doğan)

Akdeniz’in İncisi   (Müzik : İsmail  Sözen / Söz : İsmail  Sözen)

 

SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ (Abecesel soyadı sırasıyla)

Doç. Dr. Hatıra AHMEDLİ CAFER

Prof. Suna ÇEVİK

Yrd. Doç. Dr. YAVUZ DURAK

Ali HOCA

Prof. Dr. MEMDUH ÖZDEMİR

Prof. Dr. Süleyman TARMAN

 

PROGRAMIN TAM METNİNE, ISME BAŞKANI LEE HİGGİNS’İN MESAJINA VE DİĞER AYRINTILARA KONFERANSIN AŞAĞIDA ADRESİ VERİLEN İNTERNET SİTESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ:

http://www.ipekyolukonferansi.org/