Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED) Genel Merkezi Meşrutiyet Caddesi Hatay Sokak No: 5/ 10 Kızılay- ANKARA
(312) 419 03 98 bilgi@muzed.org.tr

ÇANKAYA BELEDİYESİ VE MÜZED BİRLİKTE “EĞİTİM MÜZİĞİ GENÇLİK ŞARKILARI YARIŞMASI” DÜZENLEDİ

 

çankaya logo yeni sonmuzed_logo

Çankaya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED) Genel Merkezi işbirliğiyle “Eğitim Müziği Gençlik Şarkıları Yarışması” düzenlendi.

Yarışmanın amacının “müzik eğitimcilerimizi ve bestecilerimizi eğitim müziği gençlik  şarkıları alanında yapıtlar vermeye özendirmek, eğitim müziği dağarcığımıza yeni yapıtlar kazandırmak; gençliğimizin ve toplumumuzun eğitim müziği gençlik şarkıları yoluyla müzik sanatına ilgisini geliştirmek, yurt ve Atatürk sevgisini pekiştirmek; çevre bilinci alanında duyarlılıklarını artırmak” olduğu belirtildi.

Yarışmanın konusunun yurt ve Atatürk sevgisi, Başkent Ankara’nın ve Çankaya’nın tarihsel önemi, doğal güzellikleri ile Ankara’nın ve ülkemizin gündeminde yer alan çevre sorunları (toprak, deniz, orman, akarsular, göller vb.) olması gerektiği belirtidi. Bestecinin yapıtları içinde, Türk millî eğitiminin genel amaçlarını, müzik dersi öğretim programlarının amaç, hedef ve konuları doğrultusunda çalışkanlık, özveri, yardımseverlik vb. davranış özelliklerinin herhangi birini veya birkaçını işleyebileceği; yapıtlarda lise ve üniversite öğrencileri yaş diliminin ilgisinin, beğenisinin ve ses sınırlarının dikkate alınması gerekliliği vurgulandı.

Bestecilerin yapıtlarını en geç 1 Mart 2018 gününe kadar ulaştırabileceği yarışmanın birincisine 4.000 TL, ikincisine 2.500 TL, üçüncüsüne 1.500 TL. ödül verilecek. İlk üç sırayı izleyen beş başarılı yapıt için de 500’er TL özendirme ödülü verilecek.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.