Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED) Genel Merkezi Meşrutiyet Caddesi Hatay Sokak No: 5/ 10 Kızılay- ANKARA
(312) 419 03 98 bilgi@muzed.org.tr

“TÜRKİYE SANATÇILAR HAREKETİ”NİN ÇAĞRISI

25.12.2013

Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, TBMM’de yaptığı konuşmasında bir yandan ‘Sanat kurumlarını kapatmayacağız’ derken; diğer yandan “Devletin malî güçle ve kadrolarla kültür sanat alanı içinde bulunmaması gerektiğini” vurgulayarak daha da belirsiz ve çelişkili bir ortam yaratmıştır.  Sayın Bakanın sözleri;  kendi konuşması içindeki vurgularla, Başbakanın bu konudaki söylemleriyle, AKP İktidarının kültür sanat alanındaki icraatıyla ve 2013 yılı Mayıs ayı ortalarında belgesiyle ortaya çıkan “TÜSAK” yasa taslağıyla da çelişmektedir. Kaldı ki devletin mali güçle sanat alanının içinden çekilmesi, zaten kurumların kapatılması sonucunu getirir. Görünen odur ki “kapatmayacağız” sözü;  “TÜSAK” yasa taslağına karşı sanatçıların ve halkın yükselen tepkisini yatıştırmaya yönelik olarak yapılmıştır. Tümünü okuyun…

MUZED GENEL BAŞKANI REFİK SAYDAM DERNEĞİMİZİN MÜZİK EĞİTİMİYLE İLGİLİ İSTEK VE ÖNERİLERİNİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA VERDİ

mansetresim

MÜZED adına görüşme talebi 3 Eylül 2013 günü Bakan’dan istenmiş, talebimize üç ayı geçen bir süre sonunda yanıt verilerek Dernek Başkanı, Bakan adına Danışman tarafından Bakanlığa davet edilmişti.

Saydam, Bakan Danışmanına her bir konu ile ilgili ayrıntılı açıklamalarda bulundu. Danışman Mehmet Karasu Müzik Eğitimcileri Derneğinin istek ve önerilerini Bakana ileteceğini belirterek, atamalarla ilgili sıkıntıların diğer branşlarda da söz konusu olduğunu ancak branş atamalarının önünün açılmakta olduğunu söyledi. 2018 ISME Dünya Kongresini Türkiye’ye getirme girişimimizle ilgileneceğini belirterek, Çocuk Sanat Atölyeleri konusunda Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Eğitimi Genel Müdürlüğüne yönlendirdi. Tümünü okuyun…

90.YILDA CUMHURİYET KOROSU YİNE BİRARADA

TOBAV koordinasyonunda Allegria Korosu, Kavaklıderem Derneği, MÜZED ve Sevda Cenap And Müzik Vakfı’nca organize edilen etkinlikte şef İbrahim Yazıcı yönetiminde amatör ve profesyonel tüm katılımcılar, müzisyenler, sanatçılar ve halk hep birlikte her birimizin dağarcığındaki marşları ve türkülerimizi söyleyecek. Tümünü okuyun…

ATAMA BEKLEYEN MÜZİK ÖĞRETMENLERİ MÜZED GENEL MERKEZİNDE TOPLANDI

Atama bekleyen yaklaşık 70 müzik öğretmeni, 2 Eylül 2013 Pazartesi günü Ankara’da Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED) Genel Merkezinde MÜZED Merkez Yönetim Kurulu ile bir toplantı yaparak içinde yaşadıkları sorunları ve atamaların gerçekleşebilmesi için yapılacak girişimleri görüştü. MÜZED Genel Sekreteri Hilâl ARSLAN’la birlikte yöneticilerden Erdinç ÖZCAN, Ersan PETEKKAYA, Fisun KUTLU ve Derya SÖZEN BİNİCİ’nin hazır bulunduğu toplantıda dernek adına hazırlanan basın bildirisi okundu. Öğretmenler sorunlarının çözümü yolunda hukuksal, demokratik her türlü girişimi yapmakta kararlı olduklarını vurguladı. Tümünü okuyun…

MÜZED HEYETİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ÖMER DİNÇER İLE GÖRÜŞTÜ

bakan dincer ile gorusme

Soldan sağa: Prof. Dr. Ali UÇAN, MEB TTK Başkanı Prof. Dr. Emin KARİP, Millî Eğitim Bakanı Ömer DİNÇER, Refik SAYDAM, Prof. Muammer SUN, Doç. Dr. Belir TECİMER, Betül GENÇGÖNÜL

 

 

Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED) heyeti, 7 Aralık 2011 Çarşamba günü müzik eğitimi alanında yaşanan sorunlar ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri konusunda Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer ile makamında bir görüşme yaptı. Yaklaşık bir saat süren ve MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emin Karip’in de hazır bulunduğu görüşmeye MÜZED adına Refik Saydam, Prof. Muammer Sun, Prof. Dr. Ali Uçan, Doç. Dr. Belir Tecimer ve Betül Gençgönül katıldı.

Görüşmede MÜZED Genel Başkanı Refik Saydam özetle şu görüşleri dile getirdi: Tümünü okuyun…