Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED) Genel Merkezi Meşrutiyet Caddesi Hatay Sokak No: 5/ 10 Kızılay- ANKARA

KURBAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN…

MÜZED BASIN AÇIKLAMASI: İLKOKULDA MÜZİK DERSİNE MÜZİK DAL ÖĞRETMENİ • HER KADEMEDE HAFTADA İKİ SAAT ZORUNLU ORTAK MÜZİK DERSİ • HER OKULA EN AZ BİR MÜZİK DAL ÖĞRETMENİ


02.07.202

Millî Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk, @MevzuatMeb Twitter adresinden 29.06.2020 günü yaptığı açıklamada:

TALİM TERBİYE KURULU HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİ ÇALIŞMASINI TAMAMLADIKTAN SONRA AYRINTILAR BELLİ OLACAK. Şu an için ‘Beden Eğitimi ve Oyun’ ve ‘Bilişim Teknolojileri’ derslerinin İLKOKUL’da da okutulacağını, Branş Öğretmenlerinin gireceğini paylaşabiliriz.” diyor.

“Beden Eğitimi ve Oyun” dersi  MEB Talim ve Terbiye Kurulunun 12.09.2018 tarih ve 123 sayılı kararıyla kabul edilen ve hâlen uygulanmakta olan İlkokul haftalık ders dağılım çizelgesinde zaten vardır ve ilk üç sınıfta haftada beşer saat; dördüncü sınıfta haftada iki saat okutulmaktadır. “Bilişim Teknolojileri ve Yazılım” Dersi ise ortaokul beşinci ve altıncı sınıflarda haftada ikişer saat okutulmaktadır. “Bilişim Teknolojileri” Dersinin ilkokullarda da okutulması ve bu dersle birlikte “Beden Eğitim ve Oyun” derslerine kendi alanlarının dal öğretmenlerinin girmesi düşüncesi bizce de uygundur, yerindedir.

İlkokulların eğitimcilik yönünden en az bu dersler kadar alanda yetişmişlik, uzmanlık gerektiren Müzik derslerinde de Müzik Dal öğretmenlerine görev verilmeli, okulların norm kadroları bu esaslara göre belirlenmelidir.

“4+4+4 Sistemi”nin getirildiği 2012 yılı ve öncesinde MÜZED’in girişimleriyle ilköğretim okullarının 4. ve 5. sınıflarının müzik derslerine müzik dal öğretmenleri girmekteydi. MÜZED’in, ilkokulların 1., 2. ve 3. sınıflarının müzik derslerine müzik öğretmenlerinin girmesi konusunda yaptığı girişimlerde, Bakanlık yetkilileri önerilerimizi incelediklerini, konu üzerinde çalıştıklarını belirtmişlerdi. Ancak 2012 yılında uygulamaya konulan sistemle ilkokulların tümünden Müzik Öğretmenliği norm kadrosu kaldırıldı.

Sınıf öğretmenliği çok önemli, değerli bir alandır. İlkokul öğrencisi için sınıf öğretmeninin taşıdığı önemi hepimiz en azından kendi yaşantımızdan çok iyi biliyoruz. Geçmişte her alanda olduğu gibi Müzik Eğitimi alanında da çok iyi yetişen Köy Enstitüsü ve İlköğretmen Okulu mezunu sınıf öğretmenleri, alanda yeterli sayıda Müzik Dal öğretmeni de bulunmadığı için müzik derslerini öğretim programlarının gereklerine göre başarıyla uygulayabiliyordu.

Ancak, Eğitim Fakültelerinin Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dallarında verilen sanat eğitimi ağırlığı uzun yıllardır yeterli düzeyde olabilmekten çok uzaktır. Müzik Eğitimcileri Derneğimizin tüm uyarılarına rağmen Sınıf Öğretmenliği alanının son Lisans Programında Müzik Öğretimi dersleri, alan eğitimi zorunlu ortak dersleri arasında (sadece yedinci yarıyılda okutulmak üzere) tek yarıyıla düşürüldü. Sınıf öğretmeni adayı dört yılda (sekiz dönemde) sadece tek dönem (üç ay) Müzik Öğretimi dersi alabilmektedir.

Öğrencinin müzik yeteneğinin en yoğun biçimde geliştiği ilkokul çağında müzik öğretimi alanında tek dönemde alınan bilgi, beceri, kazanımın yeterli olmayacağını en başta sevgili sınıf öğretmeni adaylarımız görmektedir.

Önerimiz, ilkokulun bütün sınıflarında haftada iki saate çıkarılacak müzik derslerine müzik dal öğretmeniyle birlikte değerli sınıf öğretmenimizin de girmesidir. Böylece müzik dersinin öğretim programlarında yer alan konular, kazanımlar yaşama geçirilirken diğer derslerin eğitiminde müzikten yararlanmanın örnekleri de birlikte uygulanmış olabilir.

Anayasamızın öngördüğü eğitim hakkına ve 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunununda yer alan Türk Millî Eğitiminin Temel Amaçlarına uygun olarak İlköğretimin ve ortaöğretimin bütün sınıflarında, zorunlu ortak dersler arasında yerini almalıdır.

Her okula en az bir olmak üzere, yeterli sayıda müzik eğitimcisi atanmalıdır.

Programlar, ders kitapları, materyalleri, müzik öğretmenlerinin, üniversitelerimizin ilgili bölümlerinin, Müzik Eğitimcileri Derneğinin katılımıyla günün gereklerine uygun olarak yeniden hazırlanmalıdır.

Fakültelerin İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Lisans Programlarında Müzik Öğretimi dersleri, en az üç yarıyılı kapsayacak biçimde yeniden düzenlenmelidir.

Okullar müzik odalarıyla, çok amaçlı salonlarla, müzik araç, gereçleriyle, çalgılarla donatılmalıdır.

Müzik, sanat dersleri öğrenciye kişilik, özgüven kazandırır. Diğer derslerdeki başarıyı artırır. Müzik derslerinin, yasaların, yönetmeliklerin emrettiği biçimde, hakkıyla uygulandığı okullar şenlenir; öğrenciler, öğretmenler, veliler ve toplum mutlu olur.

Müzik ve sanat dersleriyle ulusal birlik duygusu, işbirliği, dayanışma güçlenir; ülkemiz çağdaş uygarlığın öncüleri arasında yerini alabilir.

Yukarıdaki önerilerimizin tamamı, son olarak 1 Kasım 2019 Müzik Öğretmenliği Günü’nde Ankara Cebeci’de tarihî Musıkî Muallim Mektebi binasında Millî Eğitim Bakanlığınca düzenlenen, Sayın Bakanın ve Temel Eğitim Genel Müdürünün de katıldığı “Kuruluşunun ve Eğitime Başlamasının 95. Yılında Musıkî Muallim Mektebi Çalıştayı”nda dernek yetkililerimiz tarafından dile getirilmiş, ilgililerce not alınmıştır.

Müzik öğretmenleri, eğitimcileri birlik ve dayanışma içindedir; haklarının, görevlerinin bilincindedir; takipçisidir.

Refik SAYDAM Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED) Genel Başkan