Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED) Genel Merkezi Meşrutiyet Caddesi Hatay Sokak No: 5/ 10 Kızılay- ANKARA

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KUTLU OLSUN

ULUSÇA KOVİD 19 SALGININA KARŞI SAVAŞIM YÜRÜTTÜĞÜMÜZ GÜNLERDE UZAKTAN EĞİTİM YÖNTEMİYLE YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILINA BAŞLADIK

ÜLKEMİZİN VE İNSANLIĞIN KOVİD 19 SALGININI YENECEĞİ; SEVGİLİ ÖĞRENCİLERİMİZLE SINIF ORTAMINDA, COŞKUYLA, YÜZYÜZE EĞİTİMİN YAPILACAĞI GÜNLERİN UZAK OLMADIĞINA İNANIYORUZ.

SEVGİLİ ÖĞRENCİLERİMİZİN, SEVGİLİ MESLEKTAŞLARIMIZIN, SAYGIDEĞER VELİLERİMİZİN, TÜM EĞİTİM ÇALIŞANLARIMIZIN, YÖNETİCİLERİMİZİN VE ULUSUMUZUN 2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINI KUTLAR, BAŞARILAR DİLERİZ.

MÜZİK EĞİTİMCİLERİ DERNEĞİ (MÜZED) MERKEZ YÖNETİM KURULU

Fotoğraf: MÜZED Bolu Çocuk Sanat Atölyeleri Ankara Konseri (02.05.2017)

MÜZİK EĞİTİMCİLERİ DERNEĞİ (MÜZED) BASIN DUYURUSU: MÜZED’İN DİLEKÇESİNE MEB ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN YANIT GELDİ

29.08.2020

• T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ:

“2020-2021 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA UYGULANACAK OLAN HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİNDE  BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR, GÖRSEL SANATLAR, MÜZİK DERSLERİ, ORTAK/ZORUNLU DERS OLARAK HAFTADA 2’ŞER SAAT OLARAK YER ALMAKTADIR”

• 31 AĞUSTOS 2020 GÜNÜ BAŞLAYACAK OLAN 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ İKİNCİ DÖNEMİNE AİT EKSİK KONU VE KAZANIMLARA YÖNELİK ‘EĞİTİM PROGRAMI’ UYGULAMASININ ‘KRİTİK KONU VE KAZANIMLAR’I ARASINDA MÜZİK, GÖRSEL SANATLAR, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNİN ADI GEÇMEDİ

• ANCAK MEB ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE YAYIMLANAN 28.08.2020 TARİH VE 83203306-10.03-E.11503308 SAYILI, “ÇALIŞMA PLANI” KONULU GENELGEDE “BEDEN

EĞİTİMİ, GÖRSEL SANATLAR VE MÜZİK DERSLERİNE İLİŞKİN İLGİ (A) GENELGE’DE İFADE

EDİLEN “EĞİTİM PROGRAMI” YERİNE, ÖĞRENCİLERİN BULUNDUKLARI SINIF DÜZEYLERİNE AİT ÖĞRETİM PROGRAMLARI UYGULANACAK OLUP SÖZ KONUSU ALAN ZÜMRE ÖĞRETMENLERİNCE BELİRLENECEK KONU VE KAZANIMLAR ÇERÇEVESİNDE BU ALAN ÖĞRETMENLERİNİN HAFTADA BİR SAAT CANLI SINIF UYGULAMASI YAPACAKLARI ŞEKİLDE PLANLAMA YAPILACAKTIR.” DENİLDİ

                Müzik Eğitimcileri Derneğinin 13.08.2020 günü Millî Eğitim Bakanı Sayın Prof. Dr. Ziya Selçuk’a “İlköğretim ve Ortaöğretim Müzik Dersleri” konusunda verdiği dilekçeye, MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünden yanıt geldi.

Bakan adına MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Öğretim Programları ve Ders Kitapları Daire Başkanı Sayın Halil İbrahim Topçu imzasıyla derneğimize gönderilen 20.08.2020 tarih ve 21658195-121.99-E.11008833 sayılı yanıt yazısında MÜZED’in dilekçesinin ve eklerinin Genel Müdürlüğün görev ve sorumluluğunda incelendiği belirtildi.

Dilekçede yer alan konularda mevcut duruma ve yapılmakta olan çalışmalara ilişkin bilgi verildi. 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılında uygulanacak olan haftalık ders çizelgelerinde Beden Eğitimi ve Spor, Görsel Sanatlar, Müzik derslerinin ortak/zorunlu dersler arasında haftada 2’şer saat olarak yer almakta olduğu vurgulandı. Bakanlığın 2023 Eğitim vizyonu belgesinde belirtilen hedefler doğrultusunda Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu, Fen ve Sosyal Bilimler liselerine yönelik taslak haftalık ders çizelgeleri ve öğretim programlarına yönelik çalışmaların ise devam etmekte olduğu belirtildi.

Türk müzik eğitimcilerinin meslek kuruluşu olarak Müzik Eğitimcileri Derneğimizin dilekçesini ve eklerini inceleyen, değerlendiren, yanıtlayan Bakanlığımıza, MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz. Dilekçedeki müzik eğitimcilerinin istemlerinin yürütülmekte olan çalışmalarda da dikkate alınacağına inanıyoruz.

                MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce Müzik Eğitimcileri Derneğimize gönderilen yazı ektedir.

Bu arada MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca Bakan Ziya Selçuk imzasıyla 25.08.2020 tarih ve 2020/5 sayılı; “31 Ağustos 2020 Tarihinde Başlayacak  ‘Eğitim Programı’ ” konulu bir genelge yayımlandı. Genelgede “Geçtiğimiz eğitim öğretim yılının ikinci dönemine ait derslerin üst sınıflardaki konu ve kazanımlarına temel teşkil eden ‘kritik konu ve kazanımlar’ belirlenerek derslere ait programlar hazırlanmıştır. (…) 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü itibarıyla uzaktan eğitim yoluyla 2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine ait eksik konu ve kazanımlara yönelik ‘Eğitim Programı’ uygulamasına başlanacaktır.” denilmektedir.

Ancak yukarıdaki genelgede verilen  http://mufredat.meb.gov.tr/201920ikincidonem.html  adresinde yer alan “2019-2020 Eğitim Öğretim Yılının İkinci Dönemine ait derslerin kritik konu ve kazanımlarına yönelik öğretim programları ve etkinlik örnekleri” başlığı altında yer alan ilkokul, ortaokul, lise kademelerinin tüm sınıflarına ait örnekler arasında Müzik, Görsel Sanatlar Beden Eğitimi ve Spor derleri yer almamıştır. Ayrıca 17 Ağustosta özel ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında başlayan uzaktan eğitim tamamlama programlarının pek çoğunda da müzik, resim, beden eğitimi derslerine yer verilmediği öğrenilmiştir. Bu arada bazı özel öğretim kurumlarında Müzik, Görsel Sanatlar Beden Eğitimi ve Spor dersleri öğretmenlerinin sözleşmelerinin yenilenmediği bilgisi kamuoyuna yansımıştır.

Öte yandan 2016 yılında Millî Eğitim Bakanlığı tarafından tasarlanan ve 2017 Sonbaharında 620 pilot okulda uygulamasına başlanan ortaokul 5. sınıfların hazırlık sınıfı yapılması ve buna bağlı olarak Müzik, Görsel Sanatlar, Beden Eğitimi ve Spor, Bilişim derslerinin 5. Sınıflar ders dağılım çizelgesinden kaldırılması girişiminden 2019 Sonbaharında vazgeçilmiş olduğu bilgisi okul yönetimlerimizden gelmişti. Müzik Eğitimcileri Derneğimiz de 1 Kasım 2019 Müzik Eğitimciliği Gününde yayımladığı basın açıklamasında bu girişimden vazgeçilmiş olması nedeniyle Bakanlığa teşekkür etmişti. Üyemiz müzik öğretmenlerinden bu uygulamadan vazgeçilmemiş olduğu; hâlen yürürlükte bulunan İlkokulların ders dağılım çizelgesinde müzik, görsel sanatlar, beden eğitimi ve spor derslerinin bütün sınıflarda zorunlu ortak dersler arasında yer almasına karşın çeşitli illerde hazırlık sınıfı yapılan bazı ilkokullarda 5. Sınıfların haftalık programından müzik, görsel sanatlar, beden eğitimi ve spor derslerinin kaldırıldığı bilgisi gelmiştir.

                Bu arada MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce yayımlanan 28.08.2020 tarih ve 83203306-10.03-E.11503308 sayılı, “Çalışma Planı” konulu genelgede “kritik konu ve kazanımlar” listesinde eksik bırakılan derslerle ilgili açıklık getirilmiştir: “Beden Eğitimİ, Görsel Sanatlar ve Müzik derslerine ilişkin ilgi (a) Genelge’de ifade edilen “eğitim programı” yerine, öğrencilerin bulundukları sınıf düzeylerine ait öğretim programları uygulanacak olup söz konusu alan zümre öğretmenlerince belirlenecek konu ve kazanımlar çerçevesinde bu alan öğretmenlerinin haftada bir saat canlı sınıf uygulaması yapacakları şekilde planlama yapılacaktır.” denilmiştir. Eğitimciler ve kamuoyu, kritik konu ve kazanımlardaki eksik bırakılan derslerle ilgili olarak MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğünden de bu yönde bir açıklama beklemektedir.

                Millî Eğitim Bakanlığımız, devletimizin aldığı ve alacağı kararlar doğrultusunda Kovid 19 uluslararası salgınına karşı elbette her türlü önlemi alacaktır. Bu önlemlerin uygulanma süreçlerinde öğretmenlerimiz, eğitim çalışanlarımız canla, başla görevlerini yapacak alınan kararların başarısı için çaba göstereceklerdir. Uzmanların “yüzyüze eğitimin riskli olduğu”nu belirttiği bir dönemde dileğimiz ulusça salgına karşı mücadele kurallarına tam olarak uyarak eğitim öğretime bir an önce başlanabilmesi; yaşamın normale dönmesidir.

Bu süreçte eğitimcilerin ve kamuoyunun isteği yasalarımızda öngörülen eğitim öğretim hakkının bir gereği olarak müzik, görsel sanatlar, beden eğitimi ve spor derslerinin belirsizlikte bırakılmaması; ders çizelgelerinde olduğu gibi “(…)kritik konu ve kazanımlarına yönelik öğretim programları ve etkinlik örnekleri” arasında tüm öğretim kademelerinin her sınıfında bu derslerin de yer almasıdır. Yabancı Dil Hazırlık sınıfı adı altında müzik, görsel sanatlar, beden eğitimi ve spor derslerinin kesintiye uğratılmasından ve beşinci sınıf öğrencilerinin bir bölümünün bu derslerden mahrum bırakılmasından vazgeçilmelidir.

Bazı özel öğretim kurumlarından gelen müzik, görsel sanatlar, beden eğitimi ve spor dersleri öğretmenlerinin sözleşmelerinin yenilenmediği veya bekletildiği bilgisi doğru ise bu kurumların yöneticilerini hukuksuz tutumdan vazgeçmeleri yönünde uyarıyoruz. Müzik Eğitimcileri Derneğimiz (iletişim içinde olduğu eğitim ve sanat kuruluşlarıyla birlikte) öğretmen arkadaşlarımızın yanındadır. Öğrencilerimizin sanat ve spor eğitimi haklarını savunmaktadır.

                Sayın Bakanlığımızın, basınımızın ve kamuoyunun dikkatine saygı ile sunarız.

Refik SAYDAM

Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED) Genel Başkanı

MÜZİK EĞİTİMCİLERİ DERNEĞİ (MÜZED) BASIN DUYURUSU (15.08.2020)


MÜZİK EĞİTİMCİLERİ DERNEĞİ (MÜZED) İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM MÜZİK DERSLERİYLE İLGİLİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAŞVURDU

MÜZED GENEL BAŞKANI REFİK SAYDAM:

“İLKOKULLARDA MÜZİK VE RESİM DERSLERİ DAL (BRANŞ) ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN OKUTULMALI, OKULLARIN NORM KADROLARI BU ESASLARA GÖRE BELİRLENMELİDİR.”

“MÜZİK, RESİM, BEDEN EĞİTİMİ DERSLERİNİN GENEL EĞİTİMİN HER KADEMESİNDE ZORUNLU ORTAK DERSLER ARASINDAKİ YERİ TARTIŞMA KONUSU YAPILMAMALIDIR.”

“ANA SINIFINDAN ÜNİVERSİTEYE HER KADEME VE DÜZEYDEKİ MÜZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI, ÖĞRETİM MATERYALİ, DERS İÇERİKLERİ EĞİTİM PROGRAMCILARININ, ALAN UZMANLARININ, DİL UZMANLARININ, ÖĞRETMENLERİN, ALANLARDAKİ MESLEK KURULUŞUNUN KATILIMLARIYLA ÜLKENİN VE ÇAĞIN GEREKLERİNE UYGUN BİÇİMDE YENİDEN DÜZENLENMELİ; GELİŞTİRİLMELİDİR.”

“MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ MİLLÎ EĞİTİM ÖRGÜTÜ İÇİNDE ‘SAHİPSİZ’ KALMA KONUMUNDAN KURTARILMALI; BAKANLIK ÖRGÜT YAPISI İÇİNDE ‘GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’ KURULMALIDIR.”

“KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞIYLA EŞGÜDÜM İÇİNDE, DEVLET KONSERVATUVARI MEZUNU GENÇ SANATÇILARIMIZIN ATANACAĞI, SANATINI UYGULAYABİLECEĞİ OLANAKLAR ADIM ADIM YARATILMALIDIR.”

Uluslararası koronavirüs salgınına karşı devletçe, ulusça mücadele yürütülen günlerde Millî Eğitim Bakanlığı tarafından okulların sağlıklı bir biçimde ve zamanında açılabilmesi için çaba gösterilirken eğitim sisteminin diğer gündemleri de ilgili birimler tarafından ele alınmaktadır.

Millî Eğitim Bakanlığının “Yeni Ortaöğretim Tasarımı”, haftalık ders çizelgeleri, ilkokullarda dal öğretmenleri tarafından okutulacak derslerle ilgili Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığında ve ilgili diğer birimlerde yürütülen çalışmalarla ilgili olarak Türk müzik eğitiminin ulusal ve uluslararası düzeydeki 22 yıllık meslek kuruluşu Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED) tarafından meslek topluluğunun görüşleri Bakanlığa bir dilekçe ile iletildi.

MÜZED’in dilekçesinin 14 Ağustos 2020 günü incelenip değerlendirilmek üzere Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına, Temel Eğitim, Ortaöğretim ve Öğretmen Yetiştirme Geliştirme Genel Müdürlüklerine sevkedildiği öğrenildi.

MÜZED Genel Başkanı Refik Saydam tarafından Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk’a sunulan dilekçede  özetle şu istemler yer aldı:

“Sayın Bakanlığımızın 1 Kasım 2019 ve 8 Temmuz 2020 günlerinde düzenlediği müzik eğitimiyle ilgili anlamlı, önemli çalıştaya ve toplantıya müzik eğitimcilerinin temsilcisi olarak derneğimizi de davet etmiş olmasını çok anlamlı, önemli bulduğumuzu belirtiyor; Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu toplantılarda dernek yöneticilerimizin müzik eğitimcileri topluluğumuzun sesi olarak yaptığı önerilerin dikkate alınmış olmasını diliyor, bekliyoruz.”

“Uygar dünyada Almanya, Avusturya, Avustralya, Çin Halk Cumhuriyeti, Danimarka, İsveç, İsviçre, Japonya vb. ülkelerin büyük çoğunluğunda genel eğitimde (ortaöğretim dahil) müzik/sanat dersleri zorunlu ortak dersler arasındadır. Cumhuriyet Dönemi Türkiye’sinde de başta öğretmen yetiştiren kurumlar olmak üzere yaklaşık yüz yıldır Müzik/Sanat dersleri ilköğretimde ve ortaöğretimde okutulan zorunlu ortak dersler arasında yer almıştır. Bir dönem liselerimizde müzik ve resim derslerinin “seçmeli” oluşu sadece görünüştedir. O dönemlerde liselerimizde seçmeli olarak iki ders vardır: Müzik ve resim. Öğrenciler bu iki sanat dersinden birini seçerek diğer zorunlu ortak dersler gibi okumuşlardır. Müzik, Resim, Beden Eğitimi derslerinin ortaöğretimde “seçmeli dersler havuzu”na aktarılması hem eğitim mevzuatının, anayasal hakların ve eğitbilimsel ilkelerin bir kenara bırakılması demektir hem de bu derslerin fiilen eğitim sisteminden çıkarılması anlamına gelir. Çünkü bizim var olan eğitim sisteminde “seçmeli ders” hiçbir ağırlığı olmayan ders anlamına gelir. Çok sayıda seçmeli ders arasından bu derslerin seçilmesi tamamen tesadüflere, okul yöneticilerinin yaklaşımına, dersin öğretmeninin bulunup bulunmamasına  vb. bağlı hâle gelir. Hiçbir ağırlığı olmayan, bu nedenle giderek yok olan, norm kadro eğitimcisi ortadan kalkan derslerin Sayın Bakanımız tarafından vurgulanan “tasarım beceri atölyeleri”nin açılması da olanaksız hâle gelir. Dersi olmayan, öğretmeni olmayan tasarım, beceri atölyelerigöstermelik, sembolik, etkisiz konumda kalır.

1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunumuzda öngörülen “Beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip” bireylerin kuşakların yetiştirilebilmesi müzik/sanat/ beden eğitimi derslerinin genel eğitimimizin her kademesinde zorunlu ortak dersler arasındaki yerinin artık tartışma konusu olmaktan çıkarılmasını gerekli kılmaktadır.”

“ ‘Beden Eğitimi ve Oyun’ ve ‘Bilişim Teknolojileri’ derslerinin ilkokulda da okutulacağı, bu derslere branş öğretmenlerinin gireceği” açıklamanıza katılıyor ve bu konuda sizi destekliyoruz. Sizin de takdir edeceğiniz gibi ilkokulların eğitimcilik yönünden en az Twitter açıklamanızda yer alan dersler kadar alanda yetişmişlik, uzmanlık gerektiren Müzik ve resim derslerinde de dal (branş) öğretmenlerine görev verilmeli, okulların norm kadroları bu esaslara göre belirlenmelidir.

 2012 yılı ve öncesinde MÜZED’in girişimleriyle ilköğretim okullarının 4. ve 5. sınıflarının müzik derslerine müzik dal öğretmenleri girmekteydi. MÜZED’in, ilkokulların 1., 2. ve 3. sınıflarının müzik derslerine müzik öğretmenlerinin girmesi konusunda yaptığı girişimlerde, Bakanlık yetkilileri önerilerimizi incelediklerini, konu üzerinde çalıştıklarını belirtmişlerdi. Ancak 2012 yılında uygulamaya konulan sistemle ilkokulların tümünden Müzik Öğretmenliği norm kadrosu kaldırıldı.

Önerimiz, ilkokulun bütün sınıflarında haftada iki saate çıkarılacak müzik/resim derslerine bu alanların dal öğretmeniyle birlikte değerli sınıf öğretmenimizin de girmesidir. Böylece müzik/resim derslerinin öğretim programlarında yer alan konular, kazanımlar dal öğretmenleri tarafından yaşama geçirilirken sınıf öğretmenlerimizin desteği ve katkısıyla derse dikkat yoğunlaşabilir; diğer derslerin eğitiminde müzikten yararlanmanın örnekleri de birlikte uygulanmış olabilir.

Kuruluş çalışmaları 1950’lere uzanan ve son 22 yıldır kesintisiz biçimde alanında etkinlik gösteren, ülkemizde her kademedeki binlerce müzik eğitimcisinin meslek kuruluşu, temsilcisi, sesi Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED) olarak makamınızca dikkate alınacağı inancıyla meslek topluluğumuzun üzerinde birleştiği aşağıdaki önerilerimizi dikkatinize sunuyoruz:

• Uygar dünyadaki eğitim uygulamalarına, ülkemizin yüz yıllık Cumhuriyet eğitimi birikimine, eğitbilim ilkelerine, anayasal yurttaş haklarına ve eğitim mevzuatına  uygun olarak ilköğretim ve ortaöğretim ders çizelgeleri içindeki ortak dersler arasında müzik dersi de dengeli biçimde yerini almalı, bütün sınıf ve kademelerde ortak dersler arasında müzik dersi iki saat olarak okutulmalıdır. Müzik, Resim, Beden Eğitimi derslerinin sayısının azaltılarak “seçmeli havuzuna atılması” (belirsizleştirilmesi) girişiminin gündemden kaldırıldığı tarafınızca açıklanmalıdır. 2005 yılı ve öncesinde ilkokulların 1,2,3. sınıflarında müzik/ resim dersleri haftada ikişer saat okutuluyordu. İlkokulun bütün sınıflarını ve tüm genel öğretim kademelerini kapsayacak biçimde haftada ikişer saat müzik/ sanat dersleri uygulamasına tekrar dönülmelidir.

• Her eğitim öğretim kurumuna en az bir olmak üzere gereksinmeyi karşılayacak sayıda müzik dal öğretmeni atanmalı, müzik/resim dersleri İLKOKULDA (sınıf öğretmeninin bazı konularda katkısı ve desteğiyle) DAL ÖĞRETMENİ TARAFINDAN VERİLMELİDİR. Yeterli sayıda ve donanımda müzik dal öğretmenini yetiştirecek ve istihdam edecek koşullar ilgili kurumlarla eşgüdüm içinde adım adım oluşturulmalıdır.

• Her okul kendi kapasitesine uygun olarak, müzik odalarıyla, çalgılarla, resim atölyeleriyle, spor salonlarıyla, konser, konferans, tiyatro salonlarıyla donatılmalı, öğrencilerimizin sanatsal, sportif yönlerden gelişiminin önü açılmalıdır. Okullarımızda yaratılacak bu olanaklar Halk Eğitimi Merkezleriyle işbirliği içinde mesai saatleri dışında da 24 saat gençlerin, halkın sanatsal, sportif çalışmalarına açık hâle getirilmelidir.

• Ana sınıfından üniversiteye her kademe ve düzeydeki müzik dersi öğretim programı, öğretim materyali, ders içerikleri eğitim programcılarının, alan uzmanlarının, dil uzmanlarının, öğretmenlerin, alanlardaki meslek kuruluşlarının katılımlarıyla ülkenin ve çağın gereklerine uygun biçimde yeniden düzenlenmeli; geliştirilmelidir. Eğitim Fakültelerinin İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ve Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dallarında verilen ve tek yarıyıla indirilmiş olan Müzik Öğretimi, Müzik dersleri en az dört yarı yıl olmak üzere yeniden düzenlenmelidir.

• Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitimi Millî Eğitim Örgütü içinde “sahipsiz” kalma konumundan kurtarılmalı; Bakanlık örgüt yapısı içinde “GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ” kurulmalıdır. Her kademe ve düzeydeki müzik, resim, sanat tarihi derslerinin öğretmenleri, programları; Güzel Sanatlar Liseleri, il ve ilçelerdeki, okullardaki sanatsal etkinlikler, yarışmalar bu genel müdürlüğe bağlı olmalıdır.

• Kültür ve Turizm Bakanlığıyla eşgüdüm içinde, Devlet Konservatuvarı mezunu genç sanatçılarımızın atanacağı, sanatını uygulayabileceği olanaklar adım adım yaratılmalıdır. Bu amaçla öncelikle mevcut sanat kurumlarımızdaki eksik kadroların tamamlanması için istihdam olanakları yaratılmalı, yurdumuzun her köşesine yeni sanat kurumları açılarak gençlerimizin atanabilme ve halkın nitelikli sanatı yaşayabilme hakkının gerçekleşebileceği olanakların ortaya çıkarılması hedeflenmelidir.

Sayı       : 2020/08

Konu     : İlköğretim ve Ortaöğretim Müzik Dersleri hk.

13.08.2020

SAYIN PROF. DR. ZİYA SELÇUK,

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI, ANKARA

Sayın Bakanımız,

Okullarımızın henüz yaz tatilinde olduğu bu günlerde, uluslararası koronavirüs salgınına karşı devletçe ve ulusça mücadele yürüttüğümüz bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemde şahsınızda, okullarımızı, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve tüm eğitim çalışanlarımız için sağlıklı bir duruma getirerek zamanında açmak için çaba yürüten Millî Eğitim Bakanlığımızı kutluyoruz. Okullarımızın sağlıklı bir biçimde ve zamanında açılabilmesini; ülkemizin ve insanlığın koronavirüs salgınına karşı yürüttüğü mücadelenin bir an önce başarıya ulaşmasını diliyoruz.

Bu süreçte elbette eğitim sistemimizin başka gündemleri de ele alınmakta, gerekli çalışmalar yürütülmektedir.

Sayın Bakanımız,

2019 yılı Mayıs ayında açıkladığınız “Yeni Ortaöğretim Tasarımı”nda (https://www.meb.gov.tr/bakan-selcuk-ortaogretim-tasarimini-tanitti/haber/18673/tr), 2020 yılından itibaren Müzik, Resim, Beden Eğitimi derslerinin sayısının azaltılarak seçmeli havuzuna aktarılacağı belirtilmişti. 21 Şubat 2020 günü düzenlediğiniz basın toplantısında da “Yeni lise tasarımı hazırlıklarını tamamladığınızı, gelecek yıl (2020-2021 Eğitim Öğretim yılı) pilot uygulamanın başlatılacağı” vurgulanmıştı. (http://www.meb.gov.tr/bakan-selcuk-yeni-ilkokul-ve-ortaokul-tasarimini-anlatti/haber/20364/tr).

Ülkemiz müzik eğitiminin ulusal ve uluslararası düzeydeki 22 yıllık meslek kuruluşu Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED) olarak makamınıza da ulaştırdığımız ekli basın açıklamalarıyla ve 1 Kasım 2019 “Müzik Öğretmenliği Günü”nde (Cebeci Semtindeki tarihî Musıkî Muallim Mektebi binasında düzenlediğiniz “Kuruluşunun ve Eğitime Başlamasının 95. Yılında Musıkî Muallim Mektebi Çalıştayı”nda başta Onursal Başkanımız Prof. Dr. Ali Uçan olmak üzere derneğimiz adına yapılan tüm konuşmalarda bu yaklaşımın yasal, yönetsel, eğitbilimsel yönlerden vahim bir hata olacağı dile getirilmişti. Aynı görüşlerimiz, Millî Eğitim BakanYardımcısı Sayın Reha Denemeç’in Başkanlığında 8 Temmuz 2020 günü internet üzerinden yapılan uzaktan eğitim ve Millî Eğitim Projesi konulu Danışma toplantısında dernek başkanımız ve katılımcı yöneticilerimiz, üyelerimiz tarafından dile getirilmişti.

Öncelikle, Sayın Bakanlığımızın 1 Kasım 2019 ve 8 Temmuz 2020 günlerinde düzenlediği bu önemli çalıştaya ve toplantıya müzik eğitimcilerinin temsilcisi olarak derneğimizi de davet etmiş olmasını çok anlamlı, önemli bulduğumuzu belirtiyor; Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu toplantılarda dernek yöneticilerimizin müzik eğitimcileri topluluğumuzun sesi olarak yaptığı önerilerin dikkate alınmış olmasını diliyor, bekliyoruz.

Sayın Bakanımız,

29.06.2020 günü @MevzuatMeb Twitter adresinden TALİM TERBİYE KURULU HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİ ÇALIŞMASINI TAMAMLADIKTAN SONRA AYRINTILAR BELLİ OLACAK. Şu an için ‘Beden Eğitimi ve Oyun’ ve ‘Bilişim Teknolojileri’ derslerinin İLKOKUL’da da okutulacağını, Branş Öğretmenlerinin gireceğini paylaşabiliriz.” açıklamasını yaptınız.

Açıklamanızın ilk bölümünde MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığında “haftalık ders çizelgeleri çalışması”nın devam ettiği; ikinci bölümünde ise “Beden Eğitimi ve Oyun’ ve ‘Bilişim Teknolojileri’ derslerinin İLKOKUL’da da okutulacağı, Branş Öğretmenlerinin gireceği” vurgulanmıştı.

Sayın Bakanımız,

Bilindiği gibi uygar dünyada Almanya, Avusturya, Avustralya, Çin Halk Cumhuriyeti, Danimarka, İsveç, İsviçre, Japonya vb. ülkelerin büyük çoğunluğunda genel eğitimde (ortaöğretim dahil) müzik/sanat dersleri zorunlu ortak dersler arasındadır. Cumhuriyet Dönemi Türkiye’sinde de başta öğretmen yetiştiren kurumlar olmak üzere yaklaşık yüz yıldır Müzik/Sanat dersleri ilköğretimde ve ortaöğretimde okutulan zorunlu ortak dersler arasında yer almıştır. Bir dönem liselerimizde müzik ve resim derslerinin “seçmeli” oluşu sadece görünüştedir. O dönemlerde liselerimizde seçmeli olarak iki ders vardır: Müzik ve resim. Öğrenciler bu iki sanat dersinden birini seçerek diğer zorunlu ortak dersler gibi okumuşlardır.

2005 yılında ders çizelgelerinde yapılan bir değişiklikle liselerde müzik ve resim derslerinin programlar içinde yeri belirsizleştirilmiş ancak başta derneğimiz MÜZED olmak üzere öğrencilerin, velilerin, eğitimcilerin, sanat kuruluşlarının yoğun girişimleriyle bu hatadan dönülerek müzik ve resim dersleri ortaöğretim programlarında yeniden zorunlu ortak dersler arasında yerini almıştır.

Ayrıca yine bilindiği gibi Anayasa’mızın 42. maddesinde öngörülen eğitim hakkı, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun birinci bölümünde yer alan Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçlarının her bir tümcesi(*) açık biçimde (diğer ders gruplarıyla birlikte) müzik/sanat eğitiminin de programlar içinde yer almasını emretmektedir.

Müzik, Resim, Beden Eğitimi derslerinin ortaöğretimde “seçmeli dersler havuzu”na aktarılması hem eğitim mevzuatının, anayasal hakların ve eğitbilimsel ilkelerin bir kenara bırakılması demektir hem de bu derslerin fiilen eğitim sisteminden çıkarılması anlamına gelir. Çünkü bizim var olan eğitim sisteminde “seçmeli ders” hiçbir ağırlığı olmayan ders anlamına gelir. Çok sayıda seçmeli ders arasından bu derslerin seçilmesi tamamen tesadüflere, okul yöneticilerinin yaklaşımına, dersin öğretmeninin bulunup bulunmamasına  vb. bağlı hâle gelir. Hiçbir ağırlığı olmayan, bu nedenle giderek yok olan, norm kadro eğitimcisi ortadan kalkan derslerin Sayın Bakanımız tarafından vurgulanan “tasarım beceri atölyeleri”nin açılması da olanaksız hâle gelir. Dersi olmayan, öğretmeni olmayan tasarım, beceri atölyelerigöstermelik, sembolik, etkisiz konumda kalır.

1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunumuzda öngörülen “Beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip” bireylerin kuşakların yetiştirilebilmesi müzik/sanat/ beden eğitimi derslerinin genel eğitimimizin her kademesinde zorunlu ortak dersler arasındaki yerinin artık tartışma konusu olmaktan çıkarılmasını gerekli kılmaktadır.

Sayın Bakanımız,

Yukarıda alıntılanan Twitter iletinizde vurgunan “ ‘Beden Eğitimi ve Oyun’ ve ‘Bilişim Teknolojileri’ derslerinin ilkokulda da okutulacağı, bu derslere branş öğretmenlerinin gireceği” açıklamanıza katılıyor ve bu konuda sizi destekliyoruz.

Sizin de takdir edeceğiniz gibi ilkokulların eğitimcilik yönünden en az Twitter açıklamanızda yer alan dersler kadar alanda yetişmişlik, uzmanlık gerektiren Müzik ve resim derslerinde de dal (branş) öğretmenlerine görev verilmeli, okulların norm kadroları bu esaslara göre belirlenmelidir.

 2012 yılı ve öncesinde MÜZED’in girişimleriyle ilköğretim okullarının 4. ve 5. sınıflarının müzik derslerine müzik dal öğretmenleri girmekteydi. MÜZED’in, ilkokulların 1., 2. ve 3. sınıflarının müzik derslerine müzik öğretmenlerinin girmesi konusunda yaptığı girişimlerde, Bakanlık yetkilileri önerilerimizi incelediklerini, konu üzerinde çalıştıklarını belirtmişlerdi. Ancak 2012 yılında uygulamaya konulan sistemle ilkokulların tümünden Müzik Öğretmenliği norm kadrosu kaldırıldı.

Sınıf öğretmenliği ilkokul eğitimi için çok önemli, değerli bir alandır. İlkokul öğrencisi için sınıf öğretmeninin taşıdığı önemi hepimiz en azından kendi yaşantımızdan çok iyi biliyoruz. Geçmişte her alanda olduğu gibi Müzik Eğitimi alanında da çok iyi yetişen Köy Enstitüsü ve İlköğretmen Okulu mezunu sınıf öğretmenleri, alanda yeterli sayıda Müzik Dal öğretmeni de bulunmadığı için müzik derslerini öğretim programlarının gereklerine göre başarıyla uygulayabiliyordu.

Ancak, Eğitim Fakültelerinin Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dallarında verilen sanat eğitimi ağırlığı uzun yıllardır yeterli düzeyde olabilmekten çok uzaktır. Müzik Eğitimcileri Derneğimizin tüm uyarılarına rağmen Sınıf Öğretmenliği alanının son Lisans Programında Müzik Öğretimi dersleri, alan eğitimi zorunlu ortak dersleri arasında (sadece yedinci yarıyılda okutulmak üzere) tek yarıyıla düşürüldü. Sınıf öğretmeni adayı dört yılda (sekiz dönemde) sadece tek dönem (üç ay) Müzik Öğretimi dersi alabilmektedir. Öğrencinin müzik/sanat yeteneğinin en yoğun biçimde geliştiği ilkokul çağında müzik öğretimi alanında tek dönemde alınan bilgi, beceri, kazanımın yeterli olamayacağını en başta sevgili sınıf öğretmeni arkadaşlarımız görmektedir. Bu alanda yapılan araştırmalar, sınıf öğretmenlerinin büyük çoğunluğunun kendilerini müzik dersi öğretim programını anlayabilmek ve uygulayabilmek açısından yeterli bulmadıklarını; sonuçta ilkokulların büyük çoğunluğunda fiilen müzik dersi yapılmadığını ortaya koymaktadır.

Önerimiz, ilkokulun bütün sınıflarında haftada iki saate çıkarılacak müzik/resim derslerine bu alanların dal öğretmeniyle birlikte değerli sınıf öğretmenimizin de girmesidir. Böylece müzik/resim derslerinin öğretim programlarında yer alan konular, kazanımlar dal öğretmenleri tarafından yaşama geçirilirken sınıf öğretmenlerimizin desteği ve katkısıyla derse dikkat yoğunlaşabilir; diğer derslerin eğitiminde müzikten yararlanmanın örnekleri de birlikte uygulanmış olabilir.

Sayın Bakanımız,

Sonuç olarak, kuruluş çalışmaları 1950’lere uzanan ve son 22 yıldır kesintisiz biçimde alanında etkinlikgösteren, ülkemizde her kademedeki binlerce müzik eğitimcisinin meslek kuruluşu, temsilcisi, sesi Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED) olarak makamınızca dikkate alınacağı inancıyla meslek topluluğumuzun üzerinde birleştiği aşağıdaki önerilerimizi dikkatinize sunuyoruz:

• Uygar dünyadaki eğitim uygulamalarına, ülkemizin yüz yıllık Cumhuriyet eğitimi birikimine, eğitbilim ilkelerine, anayasal yurttaş haklarına ve eğitim mevzuatına  uygun olarak ilköğretim ve ortaöğretim ders çizelgeleri içindeki ortak dersler arasında müzik dersi de dengeli biçimde yerini almalı, bütün sınıf ve kademelerde ortak dersler arasında müzik dersi iki saat olarak okutulmalıdır. Müzik, Resim, Beden Eğitimi derslerinin sayısının azaltılarak “seçmeli havuzuna atılması” (belirsizleştirilmesi) girişiminin gündemden kaldırıldığı tarafınızca açıklanmalıdır. 2005 yılı ve öncesinde ilkokulların 1,2,3. sınıflarında müzik/ resim dersleri haftada ikişer saat okutuluyordu. İlkokulun bütün sınıflarını ve tüm genel öğretim kademelerini kapsayacak biçimde haftada ikişer saat müzik/ sanat dersleri uygulamasına tekrar dönülmelidir.

• Her eğitim öğretim kurumuna en az bir olmak üzere gereksinmeyi karşılayacak sayıda müzik dal öğretmeni atanmalı, müzik/resim dersleri İLKOKULDA (sınıf öğretmeninin bazı konularda katkısı ve desteğiyle) DAL ÖĞRETMENİ TARAFINDAN VERİLMELİDİR. Yeterli sayıda ve donanımda müzik dal öğretmenini yetiştirecek ve istihdam edecek koşullar ilgili kurumlarla eşgüdüm içinde adım adım oluşturulmalıdır.

• Her okul kendi kapasitesine uygun olarak, müzik odalarıyla, çalgılarla, resim atölyeleriyle, spor salonlarıyla, konser, konferans, tiyatro salonlarıyla donatılmalı, öğrencilerimizin sanatsal, sportif yönlerden gelişiminin önü açılmalıdır. Okullarımızda yaratılacak bu olanaklar Halk Eğitimi Merkezleriyle işbirliği içinde mesai saatleri dışında da 24 saat gençlerin, halkın sanatsal, sportif çalışmalarına açık hâle getirilmelidir.

• Ana sınıfından üniversiteye her kademe ve düzeydeki müzik dersi öğretim programı, öğretim materyali, ders içerikleri eğitim programcılarının, alan uzmanlarının, dil uzmanlarının, öğretmenlerin, alanlardaki meslek kuruluşlarının katılımlarıyla ülkenin ve çağın gereklerine uygun biçimde yeniden düzenlenmeli; geliştirilmelidir. Eğitim Fakültelerinin İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ve Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dallarında verilen ve tek yarıyıla indirilmiş olan Müzik Öğretimi, Müzik dersleri en az dört yarı yıl olmak üzere yeniden düzenlenmelidir.

• Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitimi Millî Eğitim Örgütü içinde “sahipsiz” kalma konumundan kurtarılmalı; Bakanlık örgüt yapısı içinde “GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ” kurulmalıdır. Her kademe ve düzeydeki müzik, resim, sanat tarihi derslerinin öğretmenleri, programları; Güzel Sanatlar Liseleri, il ve ilçelerdeki, okullardaki sanatsal etkinlikler, yarışmalar bu genel müdürlüğe bağlı olmalıdır.

• Kültür ve Turizm Bakanlığıyla eşgüdüm içinde, Devlet Konservatuvarı mezunu genç sanatçılarımızın atanacağı, sanatını uygulayabileceği olanaklar adım adım yaratılmalıdır. Bu amaçla öncelikle mevcut sanat kurumlarımızdaki eksik kadroların tamamlanması için istihdam olanakları yaratılmalı, yurdumuzun her köşesine yeni sanat kurumları açılarak gençlerimizin atanabilme ve halkın nitelikli sanatı yaşayabilme hakkının gerçekleşebileceği olanakların ortaya çıkarılması hedeflenmelidir.

Gereğini saygılarımla bilgilerinize sunarım.

Refik SAYDAM

Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED) Genel Başkanı

(Refik Saydam Cep Tel: 0505 359 2521)

*1739 SAYILI MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNUNUN BİRİNCİ BÖLÜMÜNDE YER ALAN TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN GENEL AMAÇLARI:

1.Türk Milletinin bütün fertlerini (…) Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasa’da ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin millî, ahlakî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;

2. Beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;

3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak;

Böylece bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan millî birlik ve bütünlük içinde iktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır.”

EKLER:

1. “MÜZED Genişletilmiş Merkez Yönetim Kurulu ‘Yeni Ortaöğretim Tasarımı’nda Müzik Dersi Gündemiyle Olağanüstü Olarak Toplandı” haberi. 26.05.2019 (https://www.muzed.org.tr/?p=1537 ).

2. Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED) Basın Açıklaması: “1 Kasım Müzik Öğretmenliği Gününün Çağrısı, 01.11.2019
(https://www.muzed.org.tr/?p=1632 ).

3. Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED) Basın Açıklaması: “İlkokulda Müzik Dersine Müzik Dal Öğretmeni, Her Kademede Zorunlu Ortak Müzik Dersi, Her Okula En Az Bir Müzik Dal Öğretmeni, 02.07.2020
(https://www.muzed.org.tr/?p=1734 ).

DAĞITIM:

Millî Eğitim Bakanlığına

BİLGİ İÇİN:

Millî Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına

Millî Eğitim Bakanlığı, Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne

Millî Eğitim Bakanlığı, Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne

Millî Eğitim Bakanlığı, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne