Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED) Genel Merkezi Meşrutiyet Caddesi Hatay Sokak No: 5/ 10 Kızılay- ANKARA

MÜZED’E NASIL ÜYE OLABİLİRİM?

Üyelik Formu İndir
42 KB

Müzik Eğitimcileri Derneği(MÜZED), 5 Şubat 1999 günü Ankara’da kuruldu. Derneğin amacı; “Müzik eğitimcilerinin meslekî, demokratik, kültürel, ekonomik dayanışmasını sağlamak, müzik eğitiminin geliştirilmesine, Atatürk’ün öngördüğü müzik devriminin tamamlanmasına ve ileri götürülmesine katkıda bulunmak”tır. Derneğimize, müzik eğitimcisi yetiştiren bir öğretim kurumunu bitiren herkes üye olabilmektedir. Ayrıca Müzik Eğitimi bölümleri öğrencileriyle müzik eğitimine gönül veren sanatçılar da derneğimize onursal(fahrî) üye olabilmektedir. Bu bağlamda derneğimizin üyeleri arasında her derecedeki eğitim öğretim kurumunda görev yapan öğretmenler, üniversite öğretim üyeleri, müzik eğitimcisi olup başka alanlarda görev yapan (sanatçı, müzik yayıncısı, işletmeci vb.) dostlarımızla emekli müzik eğitimcileri vardır.

Derneğimizin genel merkezi Ankara’dadır. Belirli bir üye yoğunluğuna ulaşılan illerde ve ilçelerde MÜZED şubelerinin ve temsilciliklerinin açılması hedeflenmektedir.

Ülkemizde müzik eğitimi alanında yaşanmakta olan sorunlara çözüm bulunabilmesi ancak işin asıl sahibi olan müzik eğitimcilerinin bu sorunlara örgütlü biçimde doğrudan müdahale etmesiyle olanaklı gözükmektedir. Müzik Eğitimcileri Derneği’ne bütün meslektaşlarımızın güç ve omuz vermesini bekliyoruz.

Sitemizde/ sayfamızda MÜZED Üyelik Formu yer almaktadır(bu yazının başında bulunan “Üyelik Formu İndir” simgesine tıklayınız.) Üyelik formunun bir çıktısını alıp doldurduktan sonra dernek genel merkezine göndererek (İstanbul ve Antalya’da şube yönetimlerine ulaştırarak) MÜZED’e üye olabilirsiniz.

Yıllık ödenti tutarı(giriş ödentisiyle birlikte) 120,00 TL.dir. 90,00 TL bir yıllık ödentisi (aylık: 7,50 TL)+ 30,00 TL bağış niteliğinde giriş ödentisi.). Giriş ödentisi derneğe ilk girişte yalnız bir kez alınır.

Üyelik ödentileri, derneğin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kızılay Şubesindeki 3668994 5001 numaralı hesabına (Şube kodu: 1133 Kızılay/ANKARA) (IBAN NO: TR760001001133036689945001) yatırılabilir ya da dernek saymanına, sayman yardımcısına makbuz karşılığı elden teslim edilebilir. Bu durum ayrıca bir mektupla, üyelik formu ve ona eklenecek üç adet fotoğrafla birlikte dernek adresine iletilmelidir.

Sitemizi incelemenizi, meslektaşlarımıza duyurmanızı, MÜZED’e üye olmanızı; haber, yazı, öneri ve düşüncelerinizi bize yazmanızı bekliyoruz. Tüm dostlara, müziğin güzelliği içinde mutluluk ve başarılar diliyoruz.

MÜZED Merkez Yönetim Kurulu

Adres:
Meşrutiyet Caddesi Hatay Sokak Doğançay Apt. Kat: 5, No: 5/ 10 Kızılay- ANKARA

E posta:

[email protected] 

ÖDENTİ BORCUMU NASIL ÖDEYEBİLİRİM?

Sevgili MÜZED Üyesi,

Müzik Eğitimcileri Derneğimizin amaçları doğrultusunda etkili, başarılı bir biçimde yaşamını sürdürebilmesi ve gelişebilmesi üye ödentilerinin zamanında, düzenli olarak ödenmesiyle olanaklıdır. MÜZED, üye kitlesine güvenmekte, onlardan güç almakta; yabancı ülkelerin kitle örgütlerimizi kendi yörüngesine sokmak için uygulamaya koyduğu, bağımsızlığımızı ve ulusal onurumuzu zedeleyen “proje” adı altındaki sözde yardımlarını reddetmektedir.

Örgütlü olmanın en önemli gereklerinden birinin ödentisini ödemek olduğunun bilincinde ve duyarlılığında olan değerli üyelerimizden derneğimizin yöneticilerinden veya[email protected] e-posta adresinden sorarak ödenti borçlarını öğrenip kapatmalarını bekliyoruz.

Derneğimizin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kızılay Şubesindeki 3668994 5001 numaralı hesabı (Şube kodu: 1133 Kızılay/ANKARA) (IBAN NO: TR760001001133036689945001)bulunmaktadır. Ödenti borcunuzu bu hesaplardan birine veya Ankara’da iseniz dernek saymanına, sayman yardımcısına elden teslim edebilirsiniz. Duyarlılığınız için teşekkür ederiz.

Sevgiyle ve dostlukla.

MÜZED