Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED) Genel Merkezi Meşrutiyet Caddesi Hatay Sokak No: 5/ 10 Kızılay- ANKARA
(312) 419 03 98 bilgi@muzed.org.tr

1 KASIM MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ GÜNÜ KUTLU OLSUN!

Basın Açıklaması                                                                       1 Kasım 2020

1 KASIM MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ GÜNÜ’NÜN ÇAĞRISI:

TOPLUMSAL KALKINMANIN, ÜRETİMİ ÇOĞALTMANIN YOLU KÜLTÜRE, SANATA, EĞİTİME YATIRIMDAN GEÇER

1 Kasım 1924’te Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öngörüsü ve buyruğuyla İstiklâl Marşı’mızın bestecisi Osman Zeki Üngör’ün yönetiminde Musıkî Muallim Mektebinin açılması Türkiye’de akademik anlamda sanat eğitimcisi ve sanatçı yetiştirmenin ilk adımıydı. Bu tarihsel kurumumuzun açıldığı 1 Kasım Günü, 2018 yılından itibaren Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED) Onursal Başkanı Prof. Dr. Ali Uçan’ın önerisi ve MÜZED Merkez Yönetim Kurulunun oybirliğiyle aldığı kararla MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ GÜNÜ ilan edildi. Bugün Musıkî Muallim Mektebimizin açılışının 96. yılını; Müzik Öğretmenliği Günümüzün üçüncüsünü içimiz buruk ancak umutlu kutluyoruz.

Müzik Eğitimciliği günümüzde, önceki gün İzmir İlimizde gerçekleşen deprem nedeniyle yüreğimiz üzüntüyle dolu. İzmir’de ve yakın illerde depremi yaşayan tüm yurttaşlarımıza geçmiş olsun der; depremde yaşamını yitiren canlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.

Ülkemiz ve bütün dünya ülkelerinin yaşadığı Kovid 19 uluslararası nedeniyle toplumsal yaşamın her alanında olduğu gibi eğitim, kültür, sanat alanında da büyük sorunlar yaşandı, yaşanıyor. Salgını önleyebilmek için zorunlu olarak dersler uzaktan yapıldı; konserler, sanat etkinlikleri ertelendi, bazı dinletiler internet üzerinden yapılabildi. Bu dönemde özel kurumlarda çalışan pek çok sanat eğitimcisi ve sanatçı işsiz kaldı, evine ekmek götüremedi.

Yetkililerin, bilim insanlarının açıklamalarına göre Kovid 19 salgını daha uzunca bir süre ortadan kalkmayacak; yaşam, salgınla birlikte sürecek. Ancak Bu süreçte ülkenin ve ulusun onurlu, başı dik yaşamı, geleceği için elbette üretim, istihdam, toplumsal iletişim, eğitim, kültür, sanat ve spor da devam edecek.

Bundan 96 yıl önce genç Cumhuriyetimiz ülkemizi ayağa kaldırmak ve devrimleri başarmak için işe eğitim, kültür ve sanat adımlarıyla başlamış; öncelikle Musıkî Muallim Mektebini kurmuştu.

Bugün de ekonomik gelişmenin, toplumsal kalkınmanın, üretimi büyütmenin, ülke bütünlüğümüzü ve Mavi Vatanımızı korumanın yolu: öncelikle eğitime, kültüre, sanata yatırım yapmaktan geçmektedir. Bu amaçla kültüre, sanata, eğitime ayrılan bütçe artırılmalıdır, planlı, dengeli, verimli kullanılmalıdır.

Okullarımızın her kademesinde sanat derslerinin ağırlığı, bu gerçekliğe ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nda belirlenmiş esaslara uygun düzenlenmeli; ortak dersler arasında yer alacak haftada ikişer saatlik sanat derslerine temeleğitimden başlayarak bu derslerin dal öğretmenleri girmelidir. Öğretim programlarının, ders materyal, araç ve gereçlerinin hazırlanma süreçlerinde katılımcılık ilkesi genişletilmeli, kurumsallaştırılmalıdır.

Önümüzdeki atama döneminde okullarımızın  gereksinmesini ve atama bekleyen binlerce müzik öğretmenin beklentisini karşılayacak biçimde en az 1500 müzik öğretmeni ataması yapılmalıdır.

CSO yeni konser binasının Cumhuriyetimizin 97. yılında tamamlanmış olması ve kuruma yeni sanatçı istihdamı yapılması önemlidir. Tüm emeği geçenleri kutlarız. Aynı biçimde Ankara Atatürk Kültür Merkezi Alanı’nın tamamı adında ve amaçlarında belirtildiği gibi kültür ve sanat hedefleri için değerlendirilmelidir. Sanatçılar ve sanatseverler, İstanbul Atatürk Kültür Merkezinin de yapımının tamamlanarak işlevlerine uygun biçimde bir an önce açılmasını beklemektedir. Orkestralarımızın, sanat kurumlarımızın sayısı planlı biçimde çoğaltılmalı, eksik kadrolar yeni istihdamla tamamlanmalıdır.

Kültür ve Turizm Bakanlığının bu sezonda salonlarını özel tiyatroların etkinliklerine açmasını yerinde ve anlamlı buluyoruz. Aynı biçimde olanaksızlıklar içinde sanatı var etmeye çalışan ve ticari boyutu olmayan kültür sanat, eğitim derneklerinin, toplulukların müziksel/sanatsal etkinliklerine, provalarına Kültür ve Turizm Bakanlığının, Millî eğitim Bakanlığının, kamunun, yerel yönetimlerin, üniversitelerin atıl bekleyen salonları açılmalıdır. Bu binalar, olanaklar ülke insanının sanatı yeşertmesi için yapılmıştır.

Hâlen TBMM’de görüşülmekte olan “İşsizlik Sigortası Kanun Tasarısı”nın 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanlar için belirli süreli iş sözleşmelerini kolaylaştırıcı hükümleri, işçilerin iş güvencesini, kıdem ve ihbar tazminatlarını, sendika hakkını ortadan kaldırmaktadır. Müzik emekçilerini de yakından ilgilendiren bu hükümler tasarıdan çıkarılmalı tüm çalışanların kıdem tazminatları ve diğer hakları güvence altına alınmalıdır. Salgında işsiz kalan müzik emekçilerine, sanatçılarına devletçe yardım yapılmalıdır.

Musıkî Muallim Mektebimizin açılışın 96. yılında  değerli sanat eğitimcilerimizi, sanatçılarımızı, sanatseverlerimizi birlik olmaya, haklarını birlikte aramaya, derneğimizle iletişime geçmeye çağırıyoruz.

Tüm sanat eğitimcilerimizin ve sanatçılarımızın 1 KASIM MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ GÜNÜ kutlu osun!

Refik SAYDAM, Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED), Genel Başkanı